PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján nyilvános versenyeztetési eljárás keretében hasznosítja a magyar állam tulajdonában és a Kiíró vagyonkezelésében lévő Fonyód 0123/70 helyrajzi számú ingatlan egy részének bérleti jogát azzal, hogy osztott tulajdon az ingatlanon nem létesíthető.

 

Ajánlattevői kör:

 

Minden olyan gazdálkodó szervezet, amelynek

  • a számviteli jogszabályok alapján elkészített beszámolója szerint az utolsó három (2015., 2016., 2017. év) befejezett üzleti évből legalább kettőben a szokásos vállalkozási tevékenységének eredménye pozitív volt, valamint
  • az éves nettó árbevétele mind az utolsó három befejezett üzleti évben meghaladta a harmincmillió forintot, valamint
  • a Kiíró székhelyén kiváltotta a „Részletes Pályázati Előírások” című dokumentumot.

 

A „Részletes Pályázati Előírások” című dokumentum kiváltásához 20.000 Ft-ot kell a Kiíró MKB 10300002-10460102-49020027 számlaszámra átutalni, a közleményben pedig szerepeltetni kell a „Fonyód 0123/70 hrsz. hasznosítási pályázat” kifejezést. Az átutalás megtörténtének Kiíró felé történő igazolása a dokumentum kiváltásának feltétele.

A részletes pályázati előírások a Kiíró székhelyén (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. szám 103. számú titkárságán.) váltható ki a befizetés igazolásával. Az átvevőnek az átadás-átvételkor meg kell adni egy e-mail címet, ahová az esetlegesen szükségessé váló tájékoztatások megküldhetőek.

 

A hasznosítandó vagyonelem:

 

A Fonyód 0123/70 helyrajzi számú ingatlan (M7-es autópálya 150+340 km, jobb oldal, a Magyar Közút NZrt. Fonyódi Mérnöksége mellett) egy részének, (200 m2) bérleti joga.

 

A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés típusa, időtartama, díjfizetés módja:

 

A Kiíró a nyertes ajánlattevővel határozatlan időtartamra bérleti szerződést köt. A bérleti díjat számla ellenében, évente egy részletben, átutalással kell megfizetni. A bérleti díj mértéke – infláció esetében – évente automatikusan megemelkedik a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi átlagos fogyasztói árindex mértékével.

 

Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, határideje (ajánlattételi határidő):

 

Kiíró székhelye: 1024 Fényes Elek u. 7-13., 1 emelet 103. számú iroda, 2018. november 05. 09. 00

 

Feltöltés ideje: 2018. augusztus 15.
Archívumba került: 2018. november 05.