Árverési hirdetmény

 

 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság nyilvános árverés keretében, közjegyző jelenlétében flottában, illetve egyedileg értékesíti 50 db tulajdonában lévő gépjárművét

 

 

 

1.) Az árverést kiíró megnevezése: Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

2.) Az árverés helye: A főkapitányság székhelye/telephelye (8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2.)

3.)  Az árverés időpontja: a hirdetmények megjelenését követő 15. napot meghaladóan 2018. július 25-én 09:00 óra.

4.) A vagyontárgyak megnevezése: 49 db személygépkocsi, 1 db kisteher gépkocsi.

5.) A vagyontárgyak kikiáltási ára: a műszaki szakértő által meghatározott forgalmi érték.

6.) Az árverési biztosíték (kaució) összege, letétbe helyezésének módja: az árverezést megelőzően a Veszprém MRFK pénztárában készpénzben a kikiáltási ár 10%-ának befizetésével.

7.) A vételár megfizetésének határideje és módja: a kaució és a vételár különbözetének az árverést követő 3. munkanapig teljesülő banki átutalásával, a Veszprém MRFK Magyar Államkincstárnál vezetett 10048005-01451643-00000000 számú számlájára.

8.) Az árverésen történő részvétel feltételei: az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az árverésen történő részvételi jogosultságot igazolni kell a személyi igazolvánnyal (útlevéllel, új jogosítvánnyal), jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek esetén aláírási címpéldánnyal, 30 napnál nem régebbi cégkivonattal, illetve a folyamatban lévő cégeljárást igazoló cégbírósági dokumentummal, valamint konzorciális ajánlat esetén az erre vonatkozó megállapodással.

 9.) Az árverésre jelentkezés helye, módja, ideje: az árverés helyszínén, személyesen, vagy meghatalmazott útján, az árverés megkezdése előtt 30 perccel.

 10.) Az árverésre kerülő járművek megtekintési helye, ideje: előzetes egyeztetést követőenaz árverés helyszínén, 2018. július 17-19-én 08:00-15:30-ig, illetve az árverés napján 08:00-09:00-ig

 11.) A gépjárművekkel kapcsolatosan további információ kérhető munkanapokon (a megtekintés időpontját is itt lehet egyeztetni) a Veszprém MRFK, Gazdasági Igazgatóság, Műszaki Osztály, gépjármű szakszolgálatánál:

Ernhoffer Beáta: 06-88/428-022/1105, Fiskál József: 06-88/428-022/1503.

12.) Az adásvételi szerződés aláírása, átadása: a teljesült banki átutalást követően, időpont egyeztetés után a Veszprém MRFK Műszaki Osztályán.

13.) A gépjárművek átadása, elszállítása: a tulajdonjog változást igazoló adásvételi szerződés átadása után legkésőbb 2 munkanapon belül a Veszprém MRFK telephelyéről (8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2.).

 

Melléklet: táblázat az értékesítendő gépkocsik paramétereiről

 

Feltöltés ideje: 2018. július 06.
Archívumba került: 2018. július 25.