Magyarország-Budapest: Építési munkák

2017/S 239-495511

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
AK15777
Pozsonyi út 56.
Budapest
1133
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon: +36 12374400
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Fax: +36 12374100
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége

II.1.1)Elnevezés:

 

Nemzeti Lovarda területén meglévő épületek átalakítása és bővítése, továbbá új épületek építésének megvalósítása-kivitelezés, kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés.

 

II.1.2)Fő CPV-kód

45000000

II.1.3)A szerződés típusa

Építési beruházás

II.2)Meghatározás

II.2.1)Elnevezés:

 

Nemzeti Lovarda területén meglévő épületek átalakítása és bővítése,továbbá új épületek építésének megvalósítása-kivitelezés, kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés.

 

II.2.2)További CPV-kód(ok)

45110000

45221250

45223200

45261400

45262000

45262700

45310000

45343200

45350000

45410000

45420000

45430000

45442100

45212314

71220000

71240000

71320000

II.2.3)A teljesítés helye

NUTS-kód: HU11

A teljesítés fő helyszíne:

 

1087 Budapest, Kerepesi út 7. Hrsz:38826

 

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

 

A karakterkorlátozás okán nem lehetséges a közbeszerzés teljes körű ismertetése, azt a 2015/S 197-355977 számú ajánlati felhívás II.2.1) pontja tartalmazza. A 2. sz. módosítás okán az alábbi feladatok

Elvégzésével egészül ki.

1. víztározó

2A. kóbli és istálló módosítások

2B. patamosó burkolat, élvédők

3. kocsiszín szerelőakna

4. vizsgáló burkolatai

5. gyakorlópálya korlát

6. tgk felvonulási terület

7. útépítési módosítások

8. elkülönítő boxai

9. elektromos munkák

10. fúrt kutak munkái, engedélyezése

11. kerti locsoló

12. növénytelepítés

13. üzemeltetői módosítások

14. lovas technológiai eszközök

15. siló munkái

16. külső közmű

17. azbesztmentesítés

18. HFH

19. új is tálló építése

20. Kóbli módosítások

21. alapmegerősítések

22. futószáras kör megerősítése

23. elektromos módosítások

24. egyéb módosítások

 

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Az időtartam hónapban: 12

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk

IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 059-099091

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Rész száma: 1

Elnevezés:

 

Nemzeti Lovarda területén meglévő épületek átalakítása és bővítése,továbbá új épületek építésének megvalósítása-kivitelezés, kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés.

 

V.2)Az eljárás eredménye

V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:

08/03/2016

V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen

V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

WEST HUNGARIA BAU Kft.
Vendel Park, Huber u. 1.
Biatorbágy
2051
Magyarország
NUTS-kód: HU12

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen

V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

FEJÉR B.Á.L. Zrt
Fő út 217.
Felcsút
8086
Magyarország
NUTS-kód: HU211

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen

V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)

A beszerzés végleges összértéke: 2 547 029 178.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

 

W-F Nemzeti Lovarda Konzorcium:

— székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.,

— vezető adatai (név, székhely): West Hungaria Bau Kft. - középvállalkozás, 2051 Biatorbágy Vendel Park, Huber u. 1.,

— tagok adatai (név, szék helye): Fejér-B.Á.L. Zrt. - középvállalkozás. 8086 Felcsút, Fő út 217.

A szerződés módosításának időpontja: 2017.11.20.

 

VI.4)Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

 

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

 

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:

08/12/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VII.1.1)Fő CPV-kód

45000000

VII.1.2)További CPV-kód(ok)

45110000

45221250

45223200

45261400

45262000

45300000

45310000

45343200

45350000

45410000

45420000

45442100

45212314

71240000

71320000

45262700

VII.1.3)A teljesítés helye

NUTS-kód: HU11

A teljesítés fő helyszíne:

 

1087 Budapest, Kerepesi út 7. Hrsz:38826

 

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

 

A karakterkorlátozás okán nem lehetséges a közbeszerzés teljes körű ismertetése, azt.

A 2015/S.

197-3559 77 számú ajánlati felhívás II.2.1) pontja tartalmazza. A 2. sz. módosítás okán az alábbi feladatok

Elvégzésével egészül ki.

1. víztározó

2A. kóbli és istálló módosítások

2B. patamosó burkolat, élvédők

3. kocsiszín szerelőakna

4. vizsgáló burkolatai

5. gyakorlópálya korlá t

6. tgk felvonulási terüle t

7. útépítési módosítások

8. elkülönítő boxai

9. elektromos mun kák

10. fúrt kutak munkái, engedélyezése

11. kerti locsoló

12. növénytelep ítés

13. üzemeltetői mód osítások

14. lovas technológiai eszköz ök

15. siló munkái

16. külső közmű

17. azbesztment esítés

18. HFH

19. új is tálló építése

20. Kóbli módosításo k

21. alapmegerősítések

22. futószáras kör meg erősítése

23. elektromos módosítások

24. egyéb módosítások

 

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Kezdés: 08/03/2016

Befejezés: 12/12/2017

VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 868 225 996.00 HUF

VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

WEST HUNGÁRIA BAU Kft.
Vendel Park, Huber u. 1.
Biatorbágy
2051
Magyarország
NUTS-kód: HU12

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen

VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

FEJÉR B.Á.L. Zrt.
Fő út 217.
Felcsút
8086
Magyarország
NUTS-kód: HU212

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen

VII.2)Információ a módosításokról

VII.2.1)A módosítások ismertetése

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

 

A teljesítési határidő módosul. Ennek okán a felek megállapodnak, hogy az alapszerződés 2. számú szerződésmódosítással módosított 5.2. pontjában szereplő véghatáridő az alábbiak szerint módosul:

A. Istálló és tudásközpont épülete befejezési ideje 2017. november 23.

B. Egyéb épületek befejezési ideje 2017. november 23.

C. Zsűritorony épület befejezési ideje 2017. december 12.

A szerződésmódosítás - minden témakörben - megfelel a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontjába foglalt rendelkezéseknek.

 

VII.2.2)A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

 

A felek rögzítik, hogy a kivitelezés közben felmerült okokból ismételten a szerződés módosítása vált.

Szükségessé,mely okok együttesen és adott okoknál (pl. építési engedély módosítás) önmagukban is alátámasztják a meghosszabbítással érintett teljesítési időszakot. A fent ismertetett nehezítő körülmények miatt az Alapszerződés ismételt módosítása vált szükségessé.

 

VII.2.3)Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték áfa nélkül: 2 547 029 178.00 HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték áfa nélkül: 2 868 225 996.00 HUF

Feltöltés ideje: 2017. december 13.
Utoljára módosítva: 2018. január 29.