Magyarország-Budapest: Építési munkák

2017/S 178-363977

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
AK15777
Pozsonyi út 56.
Budapest
1133
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon: +36 12374400
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Fax: +36 12374100
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége

II.1.1)Elnevezés:

 

Nemzeti Lovarda területén meglévő épületek átalakítása és bővítése,továbbá új épületek építésének megvalósítása-kivitelezés, kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés.

 

II.1.2)Fő CPV-kód

45000000

II.1.3)A szerződés típusa

Építési beruházás

II.2)Meghatározás

II.2.1)Elnevezés:

 

Nemzeti Lovarda területén meglévő épületek átalakítása és bővítése,továbbá új épületek építésének megvalósítása-kivitelezés, kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés

 

II.2.2)További CPV-kód(ok)

45110000

45221250

45223200

45261400

45262000

45262700

45300000

45310000

45343200

45350000

45410000

45420000

45430000

45442100

45212314

71220000

71240000

71320000

II.2.3)A teljesítés helye

NUTS-kód: HU11

A teljesítés fő helyszíne:

 

1087 Budapest, Kerepesi út 7. hrsz.: 38826.

 

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

 

A karakterkorlátozás okán nem lehetséges a közbeszerzés teljes körű ismertetése, azt a 2015/S 197-355977 számú ajánlati felhívás II.2.1) pontja tartalmazza. A 2. sz. módosítás okán az alábbi feladatok elvégzésével egészül ki:

1. víztározó;

2A. kóbli és istálló módosítások;

2B. patamosó burkolat, élvédők;

3. kocsiszín szerelőakna;

4. vizsgáló burkolatai;

5. gyakorlópálya korlát;

6. tgk felvonulási terület;

7. útépítési módosítások;

8. elkülönítő boxai;

9. elektromos munkák;

10. fúrt kutak munkái, engedélyezése;

11. kerti locsoló;

12. növénytelepítés;

13. üzemeltetői módosítások;

14. lovas technológiai eszközök;

15. siló munkái;

16. külső közmű;

17. azbesztmentesítés;

18. HFH;

19. új istálló építése;

20. Kóbli módosítások;

21. alapmegerősítések;

22. futószáras kör megerősítése;

23. elektromos módosítások;

24. egyéb módosítások.

 

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Az időtartam hónapban: 12

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk

IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 059-099091

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Rész száma: 1

Elnevezés:

 

Nemzeti Lovarda területén meglévő épületek átalakítása és bővítése,továbbá új épületek építésének megvalósítása-kivitelezés, kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés

 

V.2)Az eljárás eredménye

V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:

08/03/2016

V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen

V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

WEST HUNGARIA BAU Kft.
Vendel Park, Huber u. 1.
Biatorbágy
2051
Magyarország
NUTS-kód: HU12

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen

V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

FEJÉR B.Á.L. Zrt.
Fő út 217.
Felcsút
8086
Magyarország
NUTS-kód: HU211

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen

V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)

A beszerzés végleges összértéke: 2 547 029 178.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

 

W-F Nemzeti Lovarda Konzorcium:

— székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.,

— vezető adatai (név, székhely): West Hungaria Bau Kft. – középvállalkozás, 2051 Biatorbágy, Vendel Park,Huber u. 1.,

— tagok adatai (név, székhelye): Fejér-B.Á.L. Zrt. – középvállalkozás. 8086 Felcsút, Fő út 217.

 

VI.4)Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

 

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

 

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:

14/09/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VII.1.1)Fő CPV-kód

45000000

VII.1.2)További CPV-kód(ok)

45110000

45221250

45223200

45261400

45262000

45300000

45310000

45343200

45350000

45410000

45420000

45442100

45212314

71220000

71240000

71320000

45262700

VII.1.3)A teljesítés helye

NUTS-kód: HU11

A teljesítés fő helyszíne:

 

1087 Budapest, Kerepesi út 7. Hrsz:38826.

 

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

 

A karakterkorlátozás okán nem lehetséges a közbeszerzés teljes körű ismertetése, azt a 2015/S 197-355977 számú ajánlati felhívás II.2.1) pontja tartalmazza. A 2. sz. módosítás okán az alábbi feladatok elvégzésével egészül ki:

1. víztározó;

2A. kóbli és istálló módosítások;

2B. patamosó burkolat, élvédők;

3. kocsiszín szerelőakna;

4. vizsgáló burkolatai;

5. gyakorlópálya korlát;

6. tgk felvonulási terület;

7. útépítési módosítások;

8. elkülönítő boxai;

9. elektromos munkák;

10. fúrt kutak munkái, engedélyezése;

11. kerti locsoló;

12. növénytelepítés;

13. üzemeltetői módosítások;

14. lovas technológiai eszközök;

15. siló munkái;

16. külső közmű;

17. azbesztmentesítés;

18. HFH;

19. új istálló építése;

20. Kóbli módosítások;

21. alapmegerősítések;

22. futószáras kör megerősítése;

23. elektromos módosítások;

24. egyéb módosítások.

 

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Kezdés: 08/03/2016

Befejezés: 31/10/2017

VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 868 225 996.00 HUF

VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

WEST HUNGÁRIA BAU Kft.
Vendel Park, Huber u. 1.
Biatorbágy
2051
Magyarország
NUTS-kód: HU12

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen

VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

FEJÉR B.Á.L. Zrt.
Fő út 217.
Felcsút
8086
Magyarország
NUTS-kód: HU211

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen

VII.2)Információ a módosításokról

VII.2.1)A módosítások ismertetése

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

 

Az alapszerződésük 3.1. pontjának 1. bekezdését az alábbiak szerint módosítják:

„Vállalkozót a teljesítésért 2 868 225 996 HUF (nettó), azaz Kettőmilliárd-nyolcszázhatvannyolcmillió-kettőszázhuszonöttezer-kilencszázkilencvenhat forint (nettó) összegű (tartalékkeret nélküli) vállalkozói díj (a továbbiakban. Vállalkozói díj) illeti meg, mely nem tartalmazza az opciós munkák ellenértékét. Felek rögzítik, hogy a fenti díj átalánydíj. Felek rögzítik, hogy a tervezési tevékenységre jutó vállalkozói díj mértéke: 100 000 000 HUF (nettó), azaz egyszázmillió forint (nettó), míg a kivitelezésre jutó vállalkozási díj 2. 768 225 996 HUF (nettó), azaz Kettőmilliárd-hétszázhatvannyolcmillió-kettőszázhuszonöttezer-kilencszázkilencvenhat forint (nettó) összegű. Az ÁFA elszámolása a mindekor hatályos ÁFA törvény szerint kerül felszámításra.”

Felek rögzítik, hogy az ellenérték kifizetésére – figyelemmel a jogszabályváltozásra – a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§-át kell alkalmazni.

Felek megállapodnak abban, hogy az alapszerződés és mellékletei jelen szerződéssel nem módosított rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.

Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás – minden témakörben – megfelel a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. §-ban foglalt rendelkezéseknek az alábbiak okán.

a. a tartalékkeret felhasználása a vonatkozó jogszabályi rendelkezés okán nem igényli a szerződés formális módosítását,

b. a vállalkozói díj módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak, ugyanis annak mértéke nem éri el:

i. az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt,

ii. továbbá az eredeti szerződés értékének 15 %-át,

iii. valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy egy meghatározott célú építmény tervezése és kivitelezése a cél és tárgyi ellenértéknövekedést eredményező munkák ezen cél eléréséhez és a rendeltetésszerű működéshez szükséges munkákat tartalmaznak kizárólagosan.

c. a műszaki tartalom-módosítás vonatkozásában megállapítható, hogy a tartalékkeret-felhasználáson túli műszaki tartalommódosítás a b) pontban foglalt ellenérték módosítással közvetlenül összefügg, így megfelel a Kbt. 141. § (3) bek-nek.

 

VII.2.2)A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

 

A felek rögzítik, hogy a kivitelezés közben felmerült okokból ismételten a szerződés módosítása vált szükségessé, melyet a Magyar Lovassport Szövetség 10.5.2017-én kelt levelében jelezett a Megrendelő felé.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 1. sz. mellékletében szereplő pótmunkák ellátása vált szükségessé, melyek elszámolására a Felek akként állapodnak meg, hogy a jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti pótmunkák összértéke 39 462 071 HUF (nettó), melyből tartalékkeret keret terhére 17 956 743 HUF (nettó), illetve továbbá pótmunka terhére 21 505 328 HUF (nettó) kerül teljesítésre.

 

VII.2.3)Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték áfa nélkül: 2 547 029 178.00 HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték áfa nélkül: 2 868 225 996.00 HUF

Feltöltés ideje: 2017. szeptember  16.
Utoljára módosítva: 2018. január 29.