Magyarország-Budapest: Egycélú sportlétesítmények építése

2017/S 162-333796

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
AK15777
Pozsonyi út 56.
Budapest
1133
Magyarország
Telefon: +361 2374128
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Fax: +36 12374100
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége

II.1.1)Elnevezés:

 

Óriás Ugrótorony és kapcsolódó létesítményei kiviteli és kiegészítő tervezési feladatainak, az építési, szerelési, műszaki üzemeltetési és bontási munkáinak ellátása.

 

II.1.2)Fő CPV-kód

45212210

II.1.3)A szerződés típusa

Építési beruházás

II.2)Meghatározás

II.2.1)Elnevezés:

 

Óriás Ugrótorony és kapcsolódó létesítményei kiviteli és kiegészítő tervezési feladatainak, az építési, szerelési, műszaki üzemeltetési és bontási munkáinak ellátása

 

II.2.2)További CPV-kód(ok)

45000000

51000000

51120000

45111300

45111100

71320000

45212212

II.2.3)A teljesítés helye

NUTS-kód: HU11

A teljesítés fő helyszíne:

 

451/2015. (XII.28.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott Budapest I. kerület 14477/4. és Budapest I. kerület 23809/3. helyrajzi számú ingatlanokon (a Duna jobb partján a 1647+876 – 1647+923.

 

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

 

Óriás Ugrótorony és kapcsolódó létesítményei kiviteli és kiegészítő tervezési feladatainak, az építési, szerelési, műszaki üzemeltetési és bontási munkáinak ellátása a műszaki leírásban, valamint a szerződéstervezet és annak mellékleteiben részletezettek szerint.

 

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Kezdés: 07/03/2017

Befejezés: 31/08/2017

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk

IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 058-107262

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Rész száma: 0

Elnevezés:

 

Óriás Ugrótorony és kapcsolódó létesítményei kiviteli és kiegészítő tervezési feladatainak, az építési, szerelési, műszaki üzemeltetési és bontási munkáinak ellátása

 

V.2)Az eljárás eredménye

V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:

07/03/2017

V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

West Hungária Bau Kft.
Vendel Park, Huber u. 1.
Biatorbágy
2051
Magyarország
NUTS-kód: HU12

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem

V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)

A beszerzés végleges összértéke: 1 013 333 033.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

 

A szerződés módosításának időpontja: 18.7.2017.

 

VI.4)Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

 

A Kbt. 148. §-a szerint.

 

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:

23/08/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VII.1.1)Fő CPV-kód

45212210

VII.1.2)További CPV-kód(ok)

45000000

45212212

51000000

51120000

45111300

45111100

71320000

VII.1.3)A teljesítés helye

NUTS-kód: HU11

A teljesítés fő helyszíne:

 

451/2015.(XII.28.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott Budapest I. kerület 14477/4. és Budapest I. kerület 23809/3. helyrajzi számú ingatlanokon (a Duna jobb partján a 1647+876 – 1647+923.

 

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

 

Óriás Ugrótorony és kapcsolódó létesítményei kiviteli és kiegészítő tervezési feladatainak, az építési, szerelési, műszaki üzemeltetési és bontási munkáinak ellátása a műszaki leírásban, valamint a szerződéstervezet és annak mellékleteiben részletezettek szerint.

 

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Kezdés: 07/03/2017

Befejezés: 31/08/2017

VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 117 200 073.00 HUF

VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

West Hungária Bau Kft.
Vendel Park, Huber u. 1.
Biatorbágy
2051
Magyarország
NUTS-kód: HU12

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem

VII.2)Információ a módosításokról

VII.2.1)A módosítások ismertetése

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

 

A kivitelezés és a világbajnokság biztonságos lebonyolítása érdekében, a dunai árhullámok elleni hatékony védekezés biztosítása céljából mobil falrendszer telepítése vált szükségessé.

 

VII.2.2)A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

 

Tekintettel arra a – szakvéleménnyel alátámasztott – tényre, hogy az esetleges dunai áradásoknak bizonytalan időpontú a bekövetkezése és változó a lefolyási időtartama, olyan, a projekt nagy biztonságú megvalósítását lehetővé tevő megoldás vált szükségessé, amely a szűk kivitelezési időszakban folyamatosan képes garantálni a száraz munkaterületet, továbbá a Világbajnokság alatt alkalmas arra is, hogy mentesítse a platformon elhelyezkedő medencét, állványzatot az áramló víz hatásától, biztosítani tudja a kapcsolódó gépházi konténer számára a száraz teret. A szerződés módosításra Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak alapján került sor.

 

VII.2.3)Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték áfa nélkül: 1 013 333 033.00 HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték áfa nélkül: 1 117 200 073.00 HUF

Feltöltés ideje: 2017. augusztus 25.
Utoljára módosítva: 2018. január 29.