Magyarország-Budapest: Talajvízszennyezés kezelése vagy ártalmatlanítása

2017/S 250-528192

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 224-466330)

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
AK15777
Pozsonyi út 56.
Budapest
1133
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szabó Gábor
Telefon: +36 308438661
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Fax: +36 12374100
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége

II.1.1)Elnevezés:

 

Vállalkozási szerződés keretében a volt Peremartoni Vegyipari Vállalat területén lévő iszaptároló kazetták (Berhida III.) kármentesítése.

 

II.1.2)Fő CPV-kód

90733900

II.1.3)A szerződés típusa

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)Rövid meghatározás:

 

Vállalkozási szerződés keretében a volt Peremartoni Vegyipari Vállalat területén lévő iszaptároló kazetták (Berhida III.) kármentesítése

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:

28/12/2017

VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 224-466330

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész

Szakasz száma: VI.3

A módosítandó szöveg helye: VII. További információk:

A következő helyett:

 

VII. Kiegészítő tájékoztatást az érdekelt gazdasági szereplők a Kbt. 56. § szabályai szerint kérhetnek. AzAjánlatkérő az ajánlattételi időszakban helyszíni bejárást szervez. A találkozó helyszíne: kezdő időpont:5.12 2017. 10:00 óra.

 

Helyesen:

 

VII. Kiegészítő tájékoztatást az érdekelt gazdasági szereplők a Kbt. 56. § szabályai szerint kérhetnek. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi időszakban helyszíni bejárást szervez. A találkozó kezdő időpontja: 2018. 01. 12. 10:00 óra. Találkozás helye: Peremartoni Ipari Park Kft. főbejárata – 8182 Peremartoni Ipari Park, hrsz 06/183/A/2

 

Szakasz száma: IV.2.2

A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

A következő helyett:

Dátum: 12/01/2018

Helyi idő: 11:00

Helyesen:

Dátum: 26/01/2018

Helyi idő: 11:00

Szakasz száma: IV.2.7

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei

A következő helyett:

Dátum: 12/01/2018

Helyi idő: 11:00

Helyesen:

Dátum: 26/01/2018

Helyi idő: 11:00

VII.2)További információk:

 

Jelen módosítás a dokumentáció II. kötet, A. fejezet, 2.1 pontját érinti (helyszíni bejárás új időpontjár vonatkozó információ), továbbá a dokumentáció ajánlattételi határidőre vonatkozó hivatkozásait. Ajánlatkérő a módosításról szóló tájékoztatást, a korrigendumot, valamint a módosított dokumentációt a jelen korrigendum közzétételével egyidejűleg a Kbt. 55. § (4) bekezdésben foglaltak szerint

http://ceutender.hu/folyamatban-levo-eljarasaink oldalon közzéteszi.

Feltöltés ideje: 2017. december 30.
Utoljára módosítva: 2018. január 29.