Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

 

 

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

A hirdetmény célja önkéntes előzetes átláthatóság biztosítása a

jogorvoslati eljárás alkalmazásáról szóló 89/665/EGK és 92/13/EGK

irányelvek 2d. cikke (4) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a 2009/81/

EK irányelv 60. cikkének (4) bekezdése értelmében.

2014/23/EU irányelv ( )

2014/24/EU irányelv (x)

2014/25/EU irányelv ( )

2009/81/EK irányelv ( )

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon:
+36 12374400
E-mail:
kbfcs@mnv.hu
Fax:
+36 12374100
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )

( ) Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

( ) Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

( ) Regionális vagy helyi hatóság

( ) Regionális vagy helyi iroda/hivatal

(x) Közjogi intézmény

( ) Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

( ) Egyéb típus:

 

I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )

( ) Általános közszolgáltatások

( ) Honvédelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Környezetvédelem

( ) Gazdasági és pénzügyek

( ) Egészségügy

( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

( ) Szociális védelem

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Oktatás

(x) Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

 

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)

( ) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

( ) Villamos energia

( ) Földgáz és kőolaj kitermelése

( ) Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

( ) Víz

( ) Postai szolgáltatások

( ) Vasúti szolgáltatások

( ) Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

( ) Kikötői tevékenységek

( ) Repülőtéri tevékenységek

( ) Egyéb tevékenység:

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: „Elektronikus Aukciós Rendszer szoftvere továbbfejlesztése, a továbbfejlesztett Elektronikus Aukciós Rendszer szoftver vagyoni jogainak megszerzése az MNV Zrt. részére”

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy72262000-9  

 

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás: „Elektronikus Aukciós Rendszer szoftvere továbbfejlesztése, a továbbfejlesztett Elektronikus Aukciós Rendszer szoftver vagyoni jogainak megszerzése az MNV Zrt. részére”

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték: 75000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.

szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

 

II.2) Meghatározás 1

 

II.2.1) Elnevezés: 2 „Elektronikus Aukciós Rendszer szoftvere továbbfejlesztése, a továbbfejlesztett Elektronikus Aukciós Rendszer szoftver vagyoni jogainak megszerzése az MNV Zrt. részére”

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 12

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy72262000-9  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Tárgya: „Elektronikus Aukciós Rendszer szoftvere továbbfejlesztése, a továbbfejlesztett Elektronikus Aukciós Rendszer szoftver vagyoni jogainak megszerzése az MNV Zrt. részére”

Mennyiség: 
• Megbízók, Felhasználók, képviselőik adatai felhasználása, az adatok változásai, az egyes felhasználók szeparálása, a regisztrált felhasználók és a „nézegető” felhasználók elkülönítése, 
• az elektronikus árverési rendszer pénzügy folyamatai pontosítása, kiegészítése, ezt biztosító utalvány, utalványozási formanyomtatványok rendezése, 
• az üzletrész árverések továbbfejlesztése, 
• egyidejű elektronikus árverések adatainak módosítása, 
• az EAR Rendszer több-nyelvűvé tételének előkészítése, kialakítása,
• a módosult ügyviteli, nyilvántartási, számviteli feladatokhoz szükséges informatikai támogatás nyújtása, 
• az EAR - Rendszer terhelhetősége növelése, az egyidejű felhasználószám emelése, 
• az EAR - Rendszer virtualizációja,
• az EAR- Rendszer térképes megjelenésének továbbfejlesztése,
• az EAR - Rendszer paraméterezhetősége bővítése,
• az EAR-Rendszer automatikus tájékoztatási, üzenetküldési funkciói bővítése
• a Microsoft „felhő" szolgáltatásán keresztüli adatküldés kiváltása, 
• az elektronikus árverések során a mentési funkciók bővítése xls formátumú fájlba, 
• a közérdekű adatigénylések biztosítását szolgáló adatgyűjtések, tájékoztatók az eredményes elektronikus árverésekről, 
• ingó árverések módok szélesítése, egységáras licitálás, 
• eredménytelen elektronikus árverések automatikus újraindítása.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

II.2.5) Értékelési szempontok 8

(2014/24/EU irányelv/2014/25/EU irányelv)

[ ] Minőségi kritérium 1220 –

( ) Költség kritérium 120 –

(x) Ár – Súlyszám: 21

(2014/23/EU irányelv)

Részszempont: 1 (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)

 

(2009/81/EK irányelv)

( ) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

( ) A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint 1

 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók ( ) igen (x) nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

 

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája (töltse ki a D mellékletet)

(x) Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás (a 2014/24/EU irányelv32. cikke értelmében)

( ) Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás (a 2014/25/EU irányelv 50. cikke értelmében)

( ) Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (a 2009/81/EK irányelv28. cikke értelmében)

( ) Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül (a 2014/23/EU irányelv 31. cikkének (4) és (5) bekezdése értelmében)

( ) Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D melléklet 2. pontját)

IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik (x) igen ( ) nem

 

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 1 Elnevezés: Vállalkozási Szerződés

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma: 2018/04/17 (nn/hh/éééé)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el ( ) igen (x) nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
T-Systems Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Budafoki út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1117
Ország:
HU
E-mail:
szabo4.andras@t-systems.hu
Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:
+36 14521297

 

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz. ( ) igen (x) nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

 

V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 2 75000000

A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 75000000

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan

keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk 8

[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés/tétel/koncesszió teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát 4

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

(Csak abban az esetben, ha a hirdetmény a 2009/81/EK irányelv hatálya alá tartozik)

[ ] Az alvállalkozói szerződések mindegyikének vagy egy részének az odaítélése versenyeztetési eljárás keretében történik (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)

[ ] A szerződés egy részét versenyeztetési eljárás keretében alvállalkozásba adják (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)

Minimális arány: /Maximális arány:

( A százalékos arány nem haladhatja meg a szerződés értékének 30%-át)

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

 

VI.3) További információk: 2

 

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

 

Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város: 
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
HU
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu
Telefon:
+36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:
+36 18828593

 

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2

 

Hivatalos név:
Postai cím:
Város: Postai irányítószám:Ország:
E-mail:Telefon:
Internetcím (URL):Fax:

 

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2

 

Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város: 
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
HU
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu
Telefon:
+36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:
+36 18828593

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

 

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

8 opcionális információ

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

 

D1. melléklet

Általános beszerzés

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása

2014/24/EU irányelv

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

 

(x) 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása

[ ] Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be

( ) nyílt eljárás

( ) meghívásos eljárás

[ ] A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)

[x] Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:

( ) verseny hiánya technikai okokból

( ) a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása

(x) a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve

[ ] Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban

[ ] Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

[ ] A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

[ ] Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés

[ ] Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk

[ ] Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés

( ) az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól

( ) a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében

( ) 2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása

[ ] A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá

 

3. Magyarázat

Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

A továbbfejlesztésre, átdolgozásra az eredeti szoftver megalkotójának, a felhívott ajánlattevőnek, kizárólagos joga áll fenn, ez a kizárólagos jog és az integrált szoftver-rendszer összefüggő tartalmi elemei módosítási igénye megalapozza a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jogalapon a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását.

 

 

 

D2. melléklet

Közszolgáltatások

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása

2014/25/EU irányelv

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

 

( ) 1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása

[ ] Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be

[ ] A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint

[ ] Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:

( ) verseny hiánya technikai okokból

( ) a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása

( ) a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve

[ ] Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban

[ ] Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

[ ] A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

[ ] Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés

[ ] Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk

[ ] Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés

( ) az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól

( ) a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében

[ ] Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával

( ) 2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása

[ ] A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá

 

3. Magyarázat

Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

 

 

D3. melléklet

Honvédelem és biztonság

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása

2009/81/EK irányelv

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

 

( ) 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2009/81 /EK irányelv 28. cikke alapján történő indokolása

[ ] Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be

( ) meghívásos eljárás

( ) hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás

( ) versenypárbeszéd keretében

[ ] A szerződés a 2009/81/EK irányelv 13. cikkében említettektől eltérő kutatási és fejlesztési szolgáltatásokra vonatkozik(csakszolgáltatás és árubeszerzés esetén)

[ ] A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csakszolgáltatás és árubeszerzés esetén)

[ ] A meghívásos eljárás, az ajánlati felhívás előzetes közzétételével induló tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, amelyek megfeleltek a minőségi kiválasztási követelményeknek

[ ] Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:

( ) verseny hiánya technikai okokból

( ) a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve

[ ] Valamilyen válság miatt előállt helyzet sürgőssége összeegyeztethetetlen a meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetén előírt határidőkkel

[ ] Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban

[ ] Kiegészítő szállítások az Irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

[ ] A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

[ ] Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk

[ ] Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés

( ) az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól

( ) a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében

[ ] A külföldön bevetett vagy bevetendő tagállami fegyveres vagy biztonsági erőknek nyújtott légi és tengeri szállítási szolgáltatásokra vonatkozó szerződés, az irányelvben megállapított szigorú feltételek szerint

( ) 2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása

( ) A szerződés tárgyát az irányelv IIB. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik

( ) A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá

 

3. Magyarázat

Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésévelegyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetesközzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

 

 

D4. melléklet

Koncesszió

Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt koncesszió indokolása

2014/23/EU irányelv

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

 

( ) 1. Koncesszió koncessziós hirdetmény közzététele nélküli odaítélésének a 2014/23/EU irányelv 31. cikke (4) és (5) bekezdése alapján történő indokolása

[ ] Korábbi koncessziós eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok/részvételi jelentkezések, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be

 

[ ] Az építési beruházást vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:

( ) a koncesszió célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása

( ) verseny hiánya technikai okokból

( ) kizárólagos jog létezése

( ) a szellemitulajdon-jogok és az irányelv 5. cikkének 10. pontjában meghatározottól eltérő kizárólagos jogok védelme

 

( ) 2. Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt koncesszió egyéb indokolása

[ ] A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá

 

3. Magyarázat

Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

 

 

Feltöltés ideje: 2018. április 25.
Utoljára módosítva: 2018. április 27.