KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

 

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek1(jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:Telefon:
+36 12374400
E-mail:
kbfcs@mnv.hu
Fax:
+36 12374100
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében Kőszeg Chernel u. 18. sz. - Művészetek Háza - teljes műemléki rekonstrukciójának kivitelezése”

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék(adott esetben)
Fő tárgy45200000-9  

 

II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

[ ] A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1

 

II.2.1) Elnevezés: 2 „Vállalkozási szerződés keretében Kőszeg Chernel u. 18. sz. - Művészetek Háza - teljes műemléki rekonstrukciójának kivitelezése”

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok):12

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék(adott esetben)
Fő tárgy45200000-9  
További tárgy(ak)45210000-2  
 45212314-0  
 45212350-4  
 45214000-0  
 45261000-4  
 45261300-7  
 45261400-8  
 45310000-3  
 45330000-9  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU222 A teljesítés helye: 9730 Kőszeg, Chernel u. 18. Hrsz.: 1834

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: „Vállalkozási szerződés keretében Kőszeg Chernel u. 18. sz. - Művészetek Háza - teljes műemléki rekonstrukciójának kivitelezése”

A Művészetek Háza műemlék épületének teljes körű felújítása több lépcsőben tervezett. A műemléki rekonstrukció jelenlegi első ütemében a teljes külső és belső felújításra kerül sor: a védendő részek restaurálásával, átfogó, a mai elveknek és előírásoknak megfelelő energetikai korszerűsítéssel, a gépészet, az elektromos és gyengeáramú rendszerek teljes megújításával. Egy jövőbeli második ütemben kerül sor az épület teljes belsőépítészetének megvalósítására, a közlekedők és közösségi terek berendezésére, és a kutatóhelyek bútorozására. A szecessziós nagypolgári villa lakóházként szolgált az elmúlt évtizedekben, tárgyi projekt megvalósulásával kutatóknak ad majd otthont.

Az I. ütemben megvalósítandó fontosabb műszaki feladatok:
- pinceszint tárgyaló-szemináriumi terem, irattároló és szociális blokk kialakításra,
- fűtőberendezés elhelyezése, hőközpont kialakítása,
- földszinten bejárat, fogadó közlekedő, kutatói szobák és irodák kialakítása,
- a felújítandó pince- és földszinti helyiségeket védő utólagos szigetelési munkálatok,
- a földszint és a pinceszint között új közlekedési kapcsolat kialakítása,
- földszint feletti kritikus fafödémek utólagos megerősítése,
- fedélszék rekonstrukció, héjalás és bádogos munkák, csapadékvíz elvezetés kialakítása,
- a megújuló épületszakaszokon teljes körű épületgépészeti és épületvillamossági felújítás,
- villámvédelem rekonstrukciója.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 148

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés:(éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

 

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1

 

6929 / 2017 (KÉ-szám/évszám)

 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1

 

 

A szerződés száma: 1 Rész száma:2Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Kőszeg Chernel u. 18. sz. - Művészetek Háza - teljes műemléki rekonstrukciójának kivitelezése

 

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/05/04 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe1

 

 

Hivatalos név:
Pécsi Építő és Tatarozó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Tímár u. 23.
Város:
Pécs
NUTS-kód:
HU231
Postai irányítószám:
7621
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL)Fax:

 

A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen ( ) nem

 

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk(a szerződéskötés megkötésekor;ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 163776979

Pénznem: HUF

 

VI. szakasz: A szerződés módosításai

 

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék(adott esetben)
Fő tárgy45200000-9  

 

VI.1.2) További CPV-kód(ok):12

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék(adott esetben)
Fő tárgy45200000-9  
További tárgy(ak)45210000-2  
 45212314-0  
 45212350-4  
 45214000-0  
 45261000-4  
 45261300-7  
 45261400-8  
 45310000-3  
 45330000-9  

 

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU222 A teljesítés helye: 9730 Kőszeg, Chernel u. 18. Hrsz.: 1834

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: „Vállalkozási szerződés keretében Kőszeg Chernel u. 18. sz. - Művészetek Háza - teljes műemléki rekonstrukciójának kivitelezése”

A Művészetek Háza műemlék épületének teljes körű felújítása több lépcsőben tervezett. A műemléki rekonstrukció jelenlegi első ütemében a teljes külső és belső felújításra kerül sor: a védendő részek restaurálásával, átfogó, a mai elveknek és előírásoknak megfelelő energetikai korszerűsítéssel, a gépészet, az elektromos és gyengeáramú rendszerek teljes megújításával. Egy jövőbeli második ütemben kerül sor az épület teljes belsőépítészetének megvalósítására, a közlekedők és közösségi terek berendezésére, és a kutatóhelyek bútorozására. A szecessziós nagypolgári villa lakóházként szolgált az elmúlt évtizedekben, tárgyi projekt megvalósulásával kutatóknak ad majd otthont.

Az I. ütemben megvalósítandó fontosabb műszaki feladatok:
- pinceszint tárgyaló-szemináriumi terem, irattároló és szociális blokk kialakításra,
- fűtőberendezés elhelyezése, hőközpont kialakítása,
- földszinten bejárat, fogadó közlekedő, kutatói szobák és irodák kialakítása,
- a felújítandó pince- és földszinti helyiségeket védő utólagos szigetelési munkálatok,
- a földszint és a pinceszint között új közlekedési kapcsolat kialakítása,
- földszint feletti kritikus fafödémek utólagos megerősítése,
- fedélszék rekonstrukció, héjalás és bádogos munkák, csapadékvíz elvezetés kialakítása,
- a megújuló épületszakaszokon teljes körű épületgépészeti és épületvillamossági felújítás,
- villámvédelem rekonstrukciója.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 160

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk(ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 163776979

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
Pécsi Építő és Tatarozó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Tímár u. 23.
Város:
Pécs
NUTS-kód:
HU231
Postai irányítószám:
7621
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL)Fax:

 

A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen ( ) nem

 

 

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2017/10/03 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 3.1. Felek az Alapszerződést egyező akaratnyilvánítással az alábbiak szerint módosítják.
3.2. Az alapszerződés 1. bekezdésének 1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Munkaterület átadása: a szerződéskötést követő 10 (naptári) napon belül.
A kivitelezés befejezésének időpontja: 2017. október 25.

A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére a teljesítési határidőt megelőző 15. napon sor kell, hogy kerüljön.
A kivitelezési tevékenység befejezése kötbérterhes határidő. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás - átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül, illetve határnapon megkezdődött és legfeljebb 15 napon belül befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.
Megrendelő előteljesítést előzetes hozzájárulása esetén elfogad.

A szerződés a mindkét Fél által történő aláírás napján lép hatályba és a 4.3. pontban meghatározott jótállási idő lejártát követően szűnik meg.”

Jelen szerződésnek a szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak azzal, hogy azokat jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.

VI.2.2) A módosítás okai

( ) Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

(x) Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Az épület szerverhelyiségének kibővített műszaki tartalommal történő kivitelezési munkái nem voltak az ajánlattételi felhívás műszaki tartalmában meghatározva, a szerverterem kialakításának igénye a projektgazda Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (FTI) kérésének megfelelően került megrendelésre, a tartalékkeret terhére. A szerverhelyiséget érintő munkálatok: a szerverhelyiség aljzatának statikai megerősítése, helyiség falainak kiszellőző vakolása, tűzgátló ajtó beépítése, klimatizálás, gyengeáramú szerelés, hálózatfejlesztési eljárás lefolytatása, főelosztó átalakítása.

Az FTI kollégája 2017.06.22-én jelezte ezt az igényt (1. sz. melléklet) az MNV Zrt. részére, munkaterület átadás-átvétel 2017.05.08.-án volt (2. sz. melléklet)

2.Valós akadályoztatásként merült fel, hogy a szerződésben nem szereplő munkák szükségessé teszik a szerződés tartalmát képező főelosztó átalakítását.

Összefügg az 1. ponttal a szerverterem kialakításával. Az MNV Zrt. részére a tervezési feladattal megbízott Tervező 2017.09.25-én küldte meg a szerverterem kialakításához szükséges főelosztó tervét (3. sz. melléklet).

3.Valós, a Vállalkozó érdekkörén kívüli, megrendelői érdekkörében jelentkező akadályoztatás a gáztervező által elkészített tervek gázszolgáltató által jelzett módosítása.

A projektmenedzser cég 2017.09.25-én küldte meg (4. sz. melléklet) azt a gázszolgáltató által 2017.09.19.-ei keltezéssel írt levelet (5. sz. melléklet), melyben leírják, hogy a tervező által készített tervek a kivitelezésre alkalmatlanok, hiányosak.

4.Valós, kivitelező érdekkörén kívüli akadályoztatás, mely ténylegesen megrendelői érdekkörében jelentkező akadályoztatásként nevesíthető az épület üzemeltetője /FTI/ által biztosítandó lámpatestek a mai napig nem állnak a rendelkezésre, amelynek hiányában az épület érintésvédelmi mérési jegyzőkönyve nem készíthető el.

2017.09.07.-ei emlékeztetőben (6. sz. melléklet) rögzítésre került, hogy a lámpatestek beszerzésének feladata az FTI-é, A Kivitelező kérte, hogy 2017. szeptember 30-ig érkezzenek meg a lámpatestek. A lámpatestek a mai napig nem állnak rendelkezésre, az FTI közbeszerzést folytat azok beszerzése céljából, amely elhúzódott.

A fenti körülményekkel a közbeszerzési eljárás során ajánlatkérőként eljáró Megrendelő sem a közbeszerzési eljárás előkészítésekor, sem az eljárás lebonyolítása során kellő gondossággal eljárva nem számolt, számolhatott, figyelemmel arra, hogy az igény a szerződéskötést követően, a szerződő feleken kívüli harmadik fél érdekkörében keletkezett.

A módosítás jogszabályi alapja:

[ ] Kbt. 141. § (2) bekezdés

[x] Kbt. 141. § (4) bekezdés

[ ] Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

[ ] Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

[x] Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

[ ] Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 163776979 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 163776979 Pénznem: HUF

 

VII. szakasz: Kiegészítő információk

 

VII.1) További információk:2

 

 

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/10/06 (éééé/hh/nn)

 

 

 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

Feltöltés ideje: 2017. október 16.
Utoljára módosítva: 2017. október 16.