KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

 

Tájékoztató a szerződés módosításáról

  

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város/Község
Budapest
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon:
+36 12374400
E-mail:
kbfcs@mnv.hu
Fax:
+36 12374295
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mnvzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mnvzrt.hu/

 

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

 

 

Hivatalos név:
CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt.
Postai cím:
Angol utca 77.
Város/Község
Budapest
Postai irányítószám:
1149
Ország:
HU
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL):

 

 

 

Hivatalos név:
PFM Biztonsági Szolgáltató Kft.
Postai cím:
Budafoki út 111.
Város/Község
Budapest
Postai irányítószám:
1117
Ország:
HU
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL):

 

 

 

Hivatalos név:
CIVIL Rendszertechnika és Távfelügyelet Kft.
Postai cím:
Angol utca 77.
Város/Község
Budapest
Postai irányítószám:
1149
Ország:
HU
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL):

 

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [ ]

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] [ ]

Közjogi szervezet [x]

Egyéb [ ]

 

I.4.) Fő tevékenység

 

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Honvédelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[x] Egyéb (nevezze meg): Vagyonkezelés

[ ] Egészségügy

 

 

 

I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

[ ] Repülőtéri tevékenységek

[ ] Víz

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Postai szolgáltatások

 

 

 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

II.1) Meghatározás

 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

AZ MNV ZRT. SAJÁT, BÉRELT ÉS KEZELT INGATLANAINAK KOMPLEX VAGYONVÉDELME

 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

[ ] Építési beruházás

[ ] Árubeszerzés

[x] Szolgáltatás megrendelés

[ ] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja

Szolgáltatási kategória száma: 23

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében

 

 

 

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

MNV Zrt. saját, bérelt és kezelt ingatlanai Magyarország területén

NUTS-kód HU1, HU2, HU3

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2015/04/27 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

 

Az MNV Zrt. saját, bérelt és kezelt ingatlanainak komplex vagyonvédelme (élőerős-őrzés, portaszolgálat, járőrszolgálat és kivonuló-szolgálat, behatolás-jelző és kamerás rendszer telepítése, karbantartása, áthelyezése, távfelügyelete), szolgáltatási keretszerződés.
Az MNV Zrt. saját, bérelt és kezelt ingatlanainak komplex vagyonvédelme (élőerős-őrzés, portaszolgálat, járőrszolgálat és kivonuló-szolgálat, behatolás-jelző és kamerás rendszer telepítése, karbantartása, áthelyezése, távfelügyelete) nettó 1.000.000.000,-Ft / év + 100% /év keretösszegig.
Ezen belül:
élőerős őrzés és portaszolgálat: legalább 50 objektum
célellenőrzési járőrszolgálat (nem távfelügyelt ingatlanon): legalább 20 objektum;
távfelügyeletre kivonuló járőrszolgálat: legalább 20 objektum vonatkozásában

 

 

 

 

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék(adott esetben)
Fő tárgy79710000-4  

 

 

II.2) A szerződés végleges összértéke

 

A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%)

Érték: 764245826 Pénznem: HUF

[x]

[ ]

,

 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

 

Az időtartam hónapban: 48 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

 

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól ( ) igen ( ) nem

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

[x] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

 

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

[ ] A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

[ ] A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

 

III.2) Értékelési szempontok

 

III.2.1) Értékelési szempontok(csak a megfelelőt jelölje meg)

[ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

[x] Az összességében legelőnyösebb ajánlata következő részszempontok alapján

 

 RészszempontSúlyszám
1.Az ellenszolgáltatás nettó összege (az összes nyújtandó szolgáltatásra vonatkozó ellenértékek alapulvételével képzett összeg, nettó Ft)60
2.Szakmai ajánlat 2.1. A jelen szerződés keretében a személy- és vagyonőrök ellenőrzésére alkalmazni kívánt módszerek, műszaki megoldások ismertetése, ezen módszerek és megoldások kidolgozottságának mértéke és szakmai megfelelősége:20
3.A jelen szerződés keretében alkalmazni kívánt személy- és vagyonőrök toborzási, kiválasztási, felkészítési és munkába állítási eljárása folyamatának, módszerének ismertetése, ezen folyamatok és módszer kidolgozottságának mértéke és szakmai megfelelősége:20

 

VAGY

[ ] Egyéb:

 

 

 

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

 

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja(adott esetben)

Dátum: 2015/02/16 (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 097 - 176031

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/05/21 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 7631 / 2015 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/05/27 (év/hó/nap)

 

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt

(x) igen ( ) nem

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

Eredeti feltétel:
A keretmegállapodás 11. (A szerződés megszűnése, megszüntetése):
A keretmegállapodás időtartama: Jelen keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 48 hónapos határozott időtartamra, illetve legfeljebb az ajánlattételi felhívás II.2.1 pontban meghatározott keretösszeg kimerüléséig jön létre. A keretmegállapodás az aláírása napján lép hatályba. A felmondási idő minkét fél részéről három hónap.

Módosult feltétel:
A keretmegállapodás 11. (A szerződés megszűnése, megszüntetése) pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A keretmegállapodás időtartama: Jelen keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 51 hónapos időtartamra, illetve legfeljebb nettó 8.230.000.000,- Ft, azaz nettó nyolcmilliárd-kettőszázharmincmillió forint keretösszeg kimerüléséig jön létre. A keretmegállapodás 2015. május 1-jén 06:00 órakor lép hatályba. A felmondási idő mindkét fél részéről három hónap.

 

 

 

 

 

 

IV.1.3) A módosítás indoka:

Ajánlatkérő (MNV Zrt.) vagyonvédelmi szolgáltatások beszerzése iránti közbeszerzési eljárása várhatóan nem fog a tárgyi keretmegállapodás lejártáig lezárulni, ezért a keretösszeg megemelése és ezzel együtt a keretmegállapodás időbeli hatályának kiterjesztése szükséges.

A Szerződő Felek álláspontja szerint a módosítás összes eleme megfelel a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott vonatkozó előírásainak, figyelemmel az alábbiakra:
- a keretmegállapodás tárgya szolgáltatás megrendelés, a keretösszeg meghaladja az uniós értékhatárt. Szerződő Felek a keretmegállapodás keretösszegét nettó 230.000.000,- Ft-tal emelik meg, amely összeg nem éri el az eredeti keretösszeg tíz százalékát, valamint a Kbt. 3. sz. melléklete szerinti szociális és egyéb szolgáltatások esetében irányadó uniós értékhatárt;
- a jelen szerződésmódosítás továbbá nem változtatja meg a keretmegállapodás általános jellegét sem, ugyanis a módosítás az eredeti szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettségeket nem érinti;
- Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a keretmegállapodás időbeli hatályának módosítása megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltaknak tekintettel arra, hogy a határidő módosítás szükségességét a megemelt keretösszegben foglalt megrendelések szerződésszerű teljesítésének többlet időigénye indokolja.

 

 

 

 

 

 

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2019/04/09 (év/hó/nap)

 

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1)Egyéb információk:

 

 

 

 

 

 

 

 

V.2)A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

Nyertes ajánlattevő a szerződésmódosításban foglaltakkal egyetért.

 

 

 

 

 

 

 

V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2019/04/11 (év/hó/nap)

 

Feltöltés ideje: 2019. április 17.
Utoljára módosítva: 2019. április 17.