Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

 

 

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

2014/24/EU irányelv

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon:
+36 12374400
E-mail:
kbfcs@mnv.hu
Fax:
+36 12374100
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

I.2) Közös közbeszerzés

[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

 

I.4) Az ajánlatkérő típusa

( ) Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

( ) Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

( ) Regionális vagy helyi hatóság

( ) Regionális vagy helyi iroda/hivatal

(x) Közjogi intézmény

( ) Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

( ) Egyéb típus:

 

I.5) Fő tevékenység

( ) Általános közszolgáltatások

( ) Honvédelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Környezetvédelem

( ) Gazdasági és pénzügyek

( ) Egészségügy

( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

( ) Szociális védelem

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Oktatás

(x) Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: Az MNV Zrt. tulajdonában lévő közúti gépjárműpark szervizelése, javítása

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy50230000-6  

 

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás: Szerződés meghatározása: Vállalkozási keretszerződés
Szerződés tárgya: A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő közúti gépjárművek (személygépkocsik,
tehergépkocsik, utánfutók-mindösszesen: 61 db) Magyarország egész területére kiterjedő javítási, karosszériajavítási,
autóvillamossági javítási, futásteljesítmény alapján elvégzett szervizelési munkálatainak teljesítése, alkatrészellátásának
biztosítása, továbbá hatósági (műszaki vizsgáztatás), valamint rendkívüli meghibásodás esetén a helyszíni hibaelhárítás és
mentés, vagy az Ajánlattevő műszaki bázisán történő javítás a gépjármű helyszínről történő elszállítását követően a
dokumentációban megadott részletek szerint.

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll (x) igen ( ) nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték: 100000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

 

II.2) Meghatározás 1

 

II.2.1) Elnevezés: 2 Az MNV Zrt. tulajdonában lévő közúti gépjárműpark szervizelése, javítása - Központ

Rész száma: 2 1

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy50230000-6  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest valamint HU az ország egész területe

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az elvégzendő feladatok
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő közúti gépjárművek (személygépkocsik, tehergépkocsik, utánfutókmindösszesen:
61 db) Magyarország egész területére kiterjedő javítási, karosszériajavítási, autóvillamossági javítási,
futásteljesítmény alapján elvégzett szervizelési munkálatainak teljesítése, alkatrészellátásának biztosítása, továbbá hatósági
(műszaki vizsgáztatás), valamint rendkívüli meghibásodás esetén a helyszíni hibaelhárítás és mentés, vagy az Ajánlattevő
műszaki bázisán történő javítás a gépjármű helyszínről történő elszállítását követően.
1. rész: Központ (Budapest, Tatabánya, Székesfehérvár, Szolnok, Salgótarján, Kecskemét 40 db gépjármű)

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

[x] Minőségi kritérium 1220 –

1 Jótállás vállalása a beépített alkatrészekre és az elvégzett munkára 10

 

( ) Költség kritérium 120 –

(x) Ár – Súlyszám: 21 90

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók ( ) igen (x) nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ: A II.2.5)pontkieg.azárszempontértékelése:
Szerelőóradíj: 20
Autóvill.javításóradíja:10
Karosszérialakatosóradíj:10
Fényezőóradíj:10
Kedv.agyárialkatrészeklistaárából(%):20
Autómentés,autószáll.azadottRégióterületén:5
Autómentés,autószáll.azadottRégióközig.határántúl:5
Hozom-viszemszolg.:5
Jav.idejérecseregépkocsibiztosítása:5
Mindenrészszempontesetébenakioszthatópontszámalsóésfelsőhatára1-100pont

 

 

II.2.1) Elnevezés: 2 Az MNV Zrt. tulajdonában lévő közúti gépjárműpark szervizelése, javítása - Észak Magyarország

Rész száma: 2 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy50230000-6  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest valamint HU az ország egész területe

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő közúti gépjárművek
(személygépkocsik, tehergépkocsik, utánfutók-mindösszesen: 61 db) Magyarország egész területére kiterjedő javítási,
karosszériajavítási, autóvillamossági javítási, futásteljesítmény alapján elvégzett szervizelési munkálatainak teljesítése,
alkatrészellátásának biztosítása, továbbá hatósági (műszaki vizsgáztatás), valamint rendkívüli meghibásodás esetén a helyszíni
hibaelhárítás és mentés, vagy az Ajánlattevő műszaki bázisán történő javítás a gépjármű helyszínről történő elszállítását
követően.
2. rész: Észak Magyarország (Miskolc, Eger, Nyíregyháza; 4 db gépjármű)

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

[x] Minőségi kritérium 1220 –

1 Jótállás vállalása a beépített alkatrészekre és az elvégzett munkára 10

 

( ) Költség kritérium 120 –

(x) Ár – Súlyszám: 21 90

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók ( ) igen (x) nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ: A II.2.5)pontkieg.azárszempontértékelése:
Szerelőóradíj: 20
Autóvill.javításóradíja:10
Karosszérialakatosóradíj:10
Fényezőóradíj:10
Kedv.agyárialkatrészeklistaárából(%):20
Autómentés,autószáll.azadottRégióterületén:5
Autómentés,autószáll.azadottRégióközig.határántúl:5
Hozom-viszemszolg.:5
Jav.idejérecseregépkocsibiztosítása:5
Mindenrészszempontesetébenakioszthatópontszámalsóésfelsőhatára1-100p

 

 

II.2.1) Elnevezés: 2 Az MNV Zrt. tulajdonában lévő közúti gépjárműpark szervizelése, javítása - Dél-Alföld

Rész száma: 2 3

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy50230000-6  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest valamint HU az ország egész területe
II.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az elvégzendő feladatok
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő közúti gépjárművek (személygépkocsik, tehergépkocsik, utánfutókmindösszesen:
61 db) Magyarország egész területére kiterjedő javítási, karosszériajavítási, autóvillamossági javítási,
futásteljesítmény alapján elvégzett szervizelési munkálatainak teljesítése, alkatrészellátásának biztosítása, továbbá hatósági
(műszaki vizsgáztatás), valamint rendkívüli meghibásodás esetén a helyszíni hibaelhárítás és mentés, vagy az Ajánlattevő
műszaki bázisán történő javítás a gépjármű helyszínről történő elszállítását követően.
3. rész: Dél-Alföld (Debrecen, Szeged, Békéscsaba; 3 db gépjármű)

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

[x] Minőségi kritérium 1220 –

1 Jótállás vállalása a beépített alkatrészekre és az elvégzett munkára 10

 

( ) Költség kritérium 120 –

(x) Ár – Súlyszám: 21 90

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók ( ) igen (x) nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ: A II.2.5)pontkieg.azárszempontértékelése:
Szerelőóradíj: 20
Autóvill.javításóradíja:10
Karosszérialakatosóradíj:10
Fényezőóradíj:10
Kedv.agyárialkatrészeklistaárából(%):20
Autómentés,autószáll.azadottRégióterületén:5
Autómentés,autószáll.azadottRégióközig.határántúl:5
Hozom-viszemszolg.:5
Jav.idejérecseregépkocsibiztosítása:5
Mindenrészszempontesetébenakioszthatópontszámalsóésfelsőhatára1-100pont

 

 

II.2.1) Elnevezés: 2 Az MNV Zrt. tulajdonában lévő közúti gépjárműpark szervizelése, javítása - Észak-Dunántúl

Rész száma: 2 4.

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy50230000-6  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest valamint HU az ország egész területe

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az elvégzendő feladatok
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő közúti gépjárművek (személygépkocsik, tehergépkocsik, utánfutókmindösszesen:
61 db) Magyarország egész területére kiterjedő javítási, karosszériajavítási, autóvillamossági javítási,
futásteljesítmény alapján elvégzett szervizelési munkálatainak teljesítése, alkatrészellátásának biztosítása, továbbá hatósági
(műszaki vizsgáztatás), valamint rendkívüli meghibásodás esetén a helyszíni hibaelhárítás és mentés, vagy az Ajánlattevő
műszaki bázisán történő javítás a gépjármű helyszínről történő elszállítását követően.
4. rész: Észak-Dunántúl (Győr, Veszpérm, Szombathely; 5 db gépjármű)

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

[x] Minőségi kritérium 1220 –

1 Jótállás vállalása a beépített alkatrészekre és az elvégzett munkára 10

 

( ) Költség kritérium 120 –

(x) Ár – Súlyszám: 21 90

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók ( ) igen (x) nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ: A II.2.5)pontkieg.azárszempontértékelése:
Szerelőóradíj: 20
Autóvill.javításóradíja:10
Karosszérialakatosóradíj:10
Fényezőóradíj:10
Kedv.agyárialkatrészeklistaárából(%):20
Autómentés,autószáll.azadottRégióterületén:5
Autómentés,autószáll.azadottRégióközig.határántúl:5
Hozom-viszemszolg.:5
Jav.idejérecseregépkocsibiztosítása:5
Mindenrészszempontesetébenakioszthatópontszámalsóésfelsőhatára1-100pont

 

 

II.2.1) Elnevezés: 2 Az MNV Zrt. tulajdonában lévő közúti gépjárműpark szervizelése, javítása - Dél-Dunántúl

Rész száma: 2 5

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy50230000-6  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest valamint HU az ország egész területe

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az elvégzendő feladatok
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő közúti gépjárművek (személygépkocsik, tehergépkocsik, utánfutókmindösszesen:
61 db) Magyarország egész területére kiterjedő javítási, karosszériajavítási, autóvillamossági javítási,
futásteljesítmény alapján elvégzett szervizelési munkálatainak teljesítése, alkatrészellátásának biztosítása, továbbá hatósági
(műszaki vizsgáztatás), valamint rendkívüli meghibásodás esetén a helyszíni hibaelhárítás és mentés, vagy az Ajánlattevő
műszaki bázisán történő javítás a gépjármű helyszínről történő elszállítását követően.
5. rész: Dél-Dunántúl (Kaposvár, Zalaegerszeg, Pécs, Szekszárd; 9 db gépjármű

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

[x] Minőségi kritérium 1220 –

1 Jótállás vállalása a beépített alkatrészekre és az elvégzett munkára 10

 

( ) Költség kritérium 120 –

(x) Ár – Súlyszám: 21 90

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók ( ) igen (x) nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ: A II.2.5)pontkieg.azárszempontértékelése:
Szerelőóradíj: 20
Autóvill.javításóradíja:10
Karosszérialakatosóradíj:10
Fényezőóradíj:10
Kedv.agyárialkatrészeklistaárából(%):20
Autómentés,autószáll.azadottRégióterületén:5
Autómentés,autószáll.azadottRégióközig.határántúl:5
Hozom-viszemszolg.:5
Jav.idejérecseregépkocsibiztosítása:5
Mindenrészszempontesetébenakioszthatópontszámalsóésfelsőhatára1-100pont

 

 

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

(x) Nyílt eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Meghívásos eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Tárgyalásos eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Versenypárbeszéd

( ) Innovációs partnerség

( ) Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

[ ] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

[ ] Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik ( ) igen (x) nem

 

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 101 - 201957

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

[ ] A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

[ ] Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

 

 

 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 1 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került (x) igen ( ) nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

( ) Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

( ) Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: - 7 (év és a dokumentum száma)

 

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/09/08 (nn/hh/éééé)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el (x) igen ( ) nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
Palota Automobil Kft. - Közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Szentmihályi út 142.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1154
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő kkv ( ) igen (x) nem

 

 

 

Hivatalos név:
Super Automobil Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Váci út 18-20
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1044
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő kkv ( ) igen (x) nem

 

 

 

Hivatalos név:
Schiller Autóház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Váci út 113
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1134
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő kkv ( ) igen (x) nem

 

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 66000000

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 66000000

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát 4

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

 

 

 

A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 2 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került (x) igen ( ) nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

( ) Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

( ) Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: - 7 (év és a dokumentum száma)

 

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/09/08 (nn/hh/éééé)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el (x) igen ( ) nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
Palota Automobil Kft. - Közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Szentmihályi út 142.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1154
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő kkv ( ) igen (x) nem

 

 

 

Hivatalos név:
Super Automobil Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Váci út 18-20
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1044
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő kkv ( ) igen (x) nem

 

 

 

Hivatalos név:
Schiller Autóház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Váci út 113
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1134
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő kkv ( ) igen (x) nem

 

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 6000000

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 6000000

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát 4

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

 

 

 

A szerződés száma: 3 Rész száma: 2 3 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került (x) igen ( ) nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

( ) Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

( ) Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: - 7 (év és a dokumentum száma)

 

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/09/08 (nn/hh/éééé)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el (x) igen ( ) nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
Palota Automobil Kft. - Közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Szentmihályi út 142.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1154
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő kkv ( ) igen (x) nem

 

 

 

Hivatalos név:
Super Automobil Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Váci út 18-20
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1044
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő kkv ( ) igen (x) nem

 

 

 

Hivatalos név:
Schiller Autóház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Váci út 113
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1138
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő kkv ( ) igen (x) nem

 

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 5000000

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 5000000

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát 4

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

 

 

 

A szerződés száma: 4 Rész száma: 2 4 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került (x) igen ( ) nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

( ) Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

( ) Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: - 7 (év és a dokumentum száma)

 

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/09/08 (nn/hh/éééé)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el (x) igen ( ) nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
Palota Automobil Kft. - Közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Szentmihályi út 142.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1154
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő kkv ( ) igen (x) nem

 

 

 

Hivatalos név:
Super Automobil Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Váci út 18-20
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1044
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő kkv ( ) igen (x) nem

 

 

 

Hivatalos név:
Schiller Autóház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Váci út 113
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1134
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő kkv ( ) igen (x) nem

 

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 8000000

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 8000000

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát 4

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

 

 

 

A szerződés száma: 5 Rész száma: 2 5 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került (x) igen ( ) nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

( ) Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

( ) Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: - 7 (év és a dokumentum száma)

 

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/09/08 (nn/hh/éééé)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el (x) igen ( ) nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
Palota Automobil Kft. - Közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Szentmihályi út 142.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1154
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő kkv ( ) igen (x) nem

 

 

 

Hivatalos név:
Super Automobil Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Váci út 18-20
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1044
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő kkv ( ) igen (x) nem

 

 

 

Hivatalos név:
Schiller Autóház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Váci út 113
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1138
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő kkv ( ) igen (x) nem

 

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 15000000

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 15000000

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát 4

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

 

VI.3) További információk: 2

1. rész:Palota Automobil Kft. (1154 Budapest, Szentmihályi út 142.),12613324-2-42
Super Automobil Kft. (1044 Budapest, Váci út 18-20.),10854477-2-41
Schiller Autóház Kft. (1138 Budapest, 1138 Budapest, Váci út 113.), 10260999-2-41 közös ajánlattevők
Óbudai Autójavító Kft. (1033 Budapest, Mozaik u. 1-3.), 10428940-2-41
2. rész: Palota Automobil Kft. (1154 Budapest, Szentmihályi út 142.),12613324-2-42
Super Automobil Kft. (1044 Budapest, Váci út 18-20.),10854477-2-41
Schiller Autóház Kft. (1138 Budapest, 1138 Budapest, Váci út 113.), 10260999-2-41 közös ajánlattevők
Varga József e.v. (4254 Nyíradony, Wesselényi u. 10.), 47300910-2-29
3. rész: Palota Automobil Kft. (1154 Budapest, Szentmihályi út 142.),12613324-2-42
Super Automobil Kft. (1044 Budapest, Váci út 18-20.),10854477-2-41
Schiller Autóház Kft. (1138 Budapest, 1138 Budapest, Váci út 113.), 10260999-2-41 közös ajánlattevők
Varga József e.v. (4254 Nyíradony, Wesselényi u. 10.), 47300910-2-29
4. rész: Palota Automobil Kft. (1154 Budapest, Szentmihályi út 142.),12613324-2-42
Super Automobil Kft. (1044 Budapest, Váci út 18-20.),10854477-2-41
Schiller Autóház Kft. (1138 Budapest, 1138 Budapest, Váci út 113.), 10260999-2-41 közös ajánlattevők
5. rész: Palota Automobil Kft. (1154 Budapest, Szentmihályi út 142.),12613324-2-42
Super Automobil Kft. (1044 Budapest, Váci út 18-20.),10854477-2-41
Schiller Autóház Kft. (1138 Budapest, 1138 Budapest, Váci út 113.), 10260999-2-41 közös ajánlattevők

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

 

Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város: 
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
HU
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu
Telefon:
+36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:
+36 18828593

 

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2

 

Hivatalos név:
Postai cím:
Város: Postai irányítószám:Ország:
E-mail:Telefon:
Internetcím (URL):Fax:

 

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2

 

Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város: 
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
HU
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu
Telefon:
+36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:
+36 18828593

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

 

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

 

D1. melléklet

Általános beszerzés

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása

2014/24/EU irányelv

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

 

( ) 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása

[ ] Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be

( ) nyílt eljárás

( ) meghívásos eljárás

[ ] A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)

[ ] Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:

( ) verseny hiánya technikai okokból

( ) a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása

( ) a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve

[ ] Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban

[ ] Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

[ ] A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

[ ] Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés

[ ] Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk

[ ] Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés

( ) az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól

( ) a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében

( ) 2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása

[ ] A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá

 

3. Magyarázat

Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

 

 

Feltöltés ideje: 2017. október 02.
Utoljára módosítva: 2017. október 02.