Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 004-004537

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:


2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
AK15777
Pozsonyi út 56.
Budapest
1133
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőke Balázs
Telefon: +36 12372376
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Fax: +36 12374124
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről

I.4)Az ajánlatkérő típusa

Közjogi intézmény

I.5)Fő tevékenység

Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége

II.1.1)Elnevezés:

 

Budapest III. Pünkösdfürdő u. 42-46. Hotel Hunor átalakítási munkái

 

II.1.2)Fő CPV-kód

45000000

II.1.3)A szerződés típusa

Építési beruházás

II.1.4)Rövid meghatározás:

 

Szerződés meghatározása: Keretmegállapodás, a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában vállalkozási szerződés

Tárgya: „Keretmegállapodás megkötése az MNV Zrt. feladataihoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére”

 

II.1.6)Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll: nem

II.2)Meghatározás

II.2.1)Elnevezés:

II.2.2)További CPV-kód(ok)

45000000

II.2.3)A teljesítés helye

NUTS-kód: HU11

A teljesítés fő helyszíne:

 

1039 Budapest III. Pünkösdfürdő u. 42–46.

 

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

 

Eljárás tárgya: „1039 Budapest III. Pünkösdfürdő u. 42–46. Hotel Hunor átalakítási munkái”

A Magyar Állam tulajdonába került „Hotel Hunor” 3 csillagos hotelként üzemelő 10 emeletes szálló épület a hotel-jellegből adódóan olyan funkciójú helységeket nem tartalmaz, amely a huzamosabb életvitelszerű használatot biztosítaná, ezért az ingatlan hasznosítása érdekében szintenként szükséges kialakítani konyha, étkező, mosókonyha, szárító helyiségeket a funkció ellátásához szükséges feltételek biztosításával, valamint a szintenként 1 db kétszobás apartmanban egyedi gyártású konyhasarok elhelyezésével.

A részletes leírást a tervek -műszaki leírás-, a részletes mennyiségeket az árazatlan költségvetés -excel- tartalmazza. Megvalósítás a jogerős építési engedélyben foglaltak szerint.

 

II.2.5)Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: : Jótállás időtartama (min. 36 hónap; max. 60 hónap) (egész hónap) / Súlyszám: 50

Ár - Súlyszám: 50

II.2.11)Opciókra vonatkozó információ

Opciók: nem

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás

IV.1.1)Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)Adminisztratív információk

IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 013-019165

IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Rész száma: 1

Elnevezés:

 

1039 Budapest III. Pünkösdfürdő u. 42–46. Hotel Hunor átalakítási munkái

 

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

 

West Hungária Bau Kft. (konzorciumvezető, 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., adószám: 11469830-2-44) és FEJÉR-B.Á.L. Zrt.

(konzorciumi tag, 8086 Felcsút, Fő u. 217., adószám: 25308673-2-07)

2.

Penta Industry Kft. (PNYV Konzorcium - Konzorciumvezető, 1148 Budapest, Kerepesi út 52. adószám: 23199493-2-42), Nyírépszer Hungária Kft. (PNYV Konzorcium - Konzorciumi tag, 1047 Budapest, Liszt Ferenc u. 2. III/5., adószám: 11724483-2-41.), Zeron Zrt. (PNYV Konzorcium - Konzorciumi tag, 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. I/3., adószám: 23077355-2-05)

3.

ZÁÉV Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1., adószám: 10738885-2-20)

Az Ajánlatkérő a Kbt. 105.§ (2) bekezdés alapján 1 db Keretmegállapodást kötött a feladataihoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére, a keretösszeg (nettó 40 000 000 000 HUF) erejéig mindhárom ajánlattevővel, egyedi vállalkozási szerződés megkötésére a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitást követően került sor.

Értékelés részszempontjai:

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF), súlyszám: 50

Jótállás időtartama (min. 36 hónap; max. 60 hónap) (egész hónap), súlyszám: 50

A döntés időpontja: 1.6.2018

Az összegezés kiküldésének időpontja/eredményhirdetés időpontja: 1.6.2018

 

VI.4)Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

 

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint

 

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:

03/01/2019

 

Feltöltés ideje: 2019. január 07.
Utoljára módosítva: 2019. január 07.