A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2018.09.19. napján a Magyar Állam tulajdonában álló, közfoglalkoztatási munkaprogram keretében kitermelt tűzifaanyagok helyi önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adásáról döntött az alábbiak szerint:

 

 

Igénylő önkormányzat megnevezése

Képviselő-testületi határozat száma

Segítendő közfeladat jogszabályi hivatkozása

Felhasználási cél

Igényelt csomag adatai

össz. érték (Ft)*

  •  

Tiszafüred Város Önkormányzata

179/2018. (VIII.01.)

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pontjában foglalt szociális szolgáltatások és ellátások

szociális tűzifa biztosítása

5/2018 Tiszafüred – Kemény 119 m3, nettó 749.700,- Ft

749.700,- Ft

  •  

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

72/2018. (V.24.)

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pontjában foglalt szociális szolgáltatások és ellátások

szociális tűzifa biztosítása

4/2018 Kaposvár – Puhafa 155,9 m3, nettó 982.170,- Ft

982.170,- Ft

  •  

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

94/2018. (V.22.)

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pontjában foglalt szociális szolgáltatások és ellátások

szociális tűzifa biztosítása

85/2017 Salgótarján – Keményfa és Puhafa 48,05 m3, nettó 464.920,- Ft

464.920,- Ft

  •  

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata

9/2018. (II.15.)

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pontjában foglalt szociális szolgáltatások és ellátások

szociális tűzifa biztosítása

1/2018 Gyöngyös – Keményfa 84 m3, nettó 940.800,- Ft

940.800,- Ft

 

Összesen:

3.137.590,- Ft

  

Az ingyenes tulajdonba adásra az önkormányzatok által benyújtott kérelmek elbírálását követően, a Vtv. 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján került sor. Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (6) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget.

 

 

Feltöltés ideje: 2018. szeptember  27.
Utoljára módosítva: 2018. szeptember  27.