A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2017. szeptember 6. napján a Magyar Állam tulajdonában és a Vasas SC vagyonkezelésében álló, az Illovszky Rudolf Stadion bontásából származó ülőhelyek (ingóságok), egyes helyi önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adásáról döntött az alábbiak szerint:

 

 

Igénylő önkormányzat megnevezése

Képviselő-testületi határozat száma

Segítendő közfeladat jogszabályi hivatkozása

Felhasználási cél

Igényelt ülőhelyek száma (db)

 

Becsült forgalmi érték (Ft)

Nyilvántartási érték

  •  

Ráckeve Város Önkormányzata

33/2017. (I. 26.)

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 15. pont; sport, ifjúsági ügyek

sportpálya lelátó felújítás

300

1430 Ft

2507,92 Ft

Összesen

300

429.000 Ft

752.376 Ft

 

Az ingyenes tulajdonba adásra a Vtv. 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján került sor. Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (6) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget.

 

 

Feltöltés ideje: 2017. december 06.
Utoljára módosítva: 2017. december 06.