Közlemény

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. Évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2016. 09.07. napján a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe tartozó, a Puskás Ferenc Stadion bontásából származó ülőhelyek (ingóságok), egyes helyi önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adásáról döntött az alábbiak szerint:

 

Sorszám

Igénylő önkormányzat megnevezése

Képviselő-testületi határozat száma

Segítendő közfeladat jogszabályi hivatkozása

Felhasználási cél

Fém (db)

össz. Becsült forgalmi érték (Ft)*

1.

Túrkeve Város Önkormányzata

170/2016. (IV.28.)

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 15) pont

közösségi és sportrendezvények megvalósításának elősegítése

260

341 900

2.

Szerencs Város Önkormányzata

99/2016. (IV.28.)

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 15) pont

sportpálya lelátójának korszerűsítése

200

263 000

3.

Hatvan Város Önkormányzata

274/2016. (IV.21.)

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 15) pont

sportpálya lelátójának korszerűsítése

600

789 000

4.

Egervár Község Önkormányzata

43/2016. (IV.27.)

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 15) pont

sportrendezvények megvalósításának elősegítése

80

105 200

5.

Ugod Község Önkormányzata

50/2016. (V.3.)

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 15) pont

falunapi és sportrendezvények megvalósításának elősegítése

200

263 000

6..

Diósd Város Önkormányzata

170/2016. (V.10.)

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 15) pont

sportrendezvények megvalósításának elősegítése

400

526 000

 

1740

2 288 100

 

*Mivel ezen vagyonelemek a Stadion bontása előtt az épület részét képezték, ezért önálló nyilvántartási értékkel nem rendelkeztek, a bontást követően ezen  vagyonelemek értékét a forgalmi érték határozza meg.

Az ingyenes tulajdonba adásra a Vtv. 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján került sor. Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (6) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget.

 

Feltöltés ideje: 2016. október 06.
Utoljára módosítva: 2016. október 06.