A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2018.02.07. napján a Magyar Állam tulajdonában álló, közfoglalkoztatási munkaprogram keretében kitermelt tűzifaanyagok helyi önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adásáról döntött az alábbiak szerint:

 

 

Igénylő önkormányzat megnevezése

Képviselő-testületi határozat száma

Segítendő közfeladat jogszabályi hivatkozása

Felhasználási cél

Igényelt csomag adatai

össz. érték (Ft)*

  •  

Csolnok Község Önkormányzata

106/2011. (X. 24.) CSKÖKT

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pontjában foglalt szociális szolgáltatások és ellátások

szociálisan rászoruló személyek, családok támogatása

81/2017 Esztergom-Puhafa 45,1 m3 értéke nettó 279.620,- Ft

279.620,- Ft

  •  

Fülöpszállás Község Önkormányzata

35/2017. (IV. 26.)

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pontjában foglalt szociális szolgáltatások és ellátások

szociális tűzifa biztosítása

9/2017 Solt-Keményfa és Puhafa 100 m3, nettó 713.400,- Ft

713.400,- Ft

  •  

Kiskőrös Város Önkormányzata

163/2017.

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pontjában foglalt szociális szolgáltatások és ellátások

rászorultak részére szociális célú tűzifa kiosztása

32/2017 Kiskunhalas-Puhafa 80 m3, nettó 496.000,- Ft

496.000,- Ft

  •  

Pázmánd Község Önkormányzata

331/2017. (VIII. 17.)

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pontjában foglalt szociális szolgáltatások és ellátások

szociális tűzifaként való hasznosítás

68/2017 Kápolnásnyék- Puhafa 76,972 m3, nettó: 346.374,- Ft

346.374,- Ft

  •  

Sándorfalva Község Önkormányzata

242/2017. (XII. 21.)

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8a) pontjában foglalt szociális szolgáltatások és ellátások

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek támogatása

 

59/2017 Hódmezővásárhely-Puhafa 90 m3, nettó 558.000,- Ft

558.000,- Ft

 

Összesen:

2.393.394,- Ft

 

 

Az ingyenes tulajdonba adásra a Vtv. 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján került sor. Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (6) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget.

Feltöltés ideje: 2018. február 23.
Utoljára módosítva: 2018. február 23.