Közlemény

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2018. május 3. napján a Magyar Állam tulajdonában álló LOGO Ifjúsági Szolgálat által ellátott feladatokhoz kapcsolódó ingó vagyonelemek Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata  részére történő ingyenes tulajdonba adásáról döntött.

 

Igénylő önkormányzat megnevezése

Képviselő-testületi határozat száma

Segítendő közfeladat jogszabályi hivatkozása

Felhasználási cél

össz. érték (Ft) Bruttó

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

135/2013. (III.28.) KGY sz. határozat

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 15) pontjában foglalt ifjúsági ügyek feladatainak ellátása

az iroda feladatainak segítése céljára

2.118.200,- Ft

 

Az ingyenes tulajdonba adásra a Vtv. 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján került sor. Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (6) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget. 

Feltöltés ideje: 2018. augusztus 22.
Utoljára módosítva: 2018. augusztus 22.