A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2017.IV.05. napján a Magyar Állam tulajdonába és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésébe tartozó, a Honvédelmi Minisztérium számára feleslegessé vált, egyes ingóságok Marcali Város Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról döntött.

 

Az ingyenes tulajdonba adásra a Vtv. 36. § (6) bekezdése alapján, figyelemmel a Vtv. 36. § (2) c) pontban foglaltakra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott helyi kulturális szolgáltatás biztosítása, közművelődési tevékenység támogatása önkormányzati feladatok elősegítése érdekében kerül sor.

 

Az MNV Zrt. Igazgatósága a döntés nyilvánosságra hozatalára irányuló – a Vtv. 36. § (6) bekezdésében foglaltakon alapuló – kötelezettségének jelen közlemény közzététele útján tesz eleget.

Feltöltés ideje: 2017. augusztus 09.
Utoljára módosítva: 2017. augusztus 10.