Az állami tulajdonú társaságokra vonatkozóan ajánlások formájában megfogalmazott vállalatirányítási sztenderdek kidolgozását kezdeményezte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. A cél a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás erősítése, a társaságok döntéshozatali és vállalatirányítási rendszerének folyamatos fejlesztése. Indul a „Felelős vállalatirányítás az állami vagyonkezelésben” elnevezésű program!

 

Az MNV Zrt. az állami tulajdonú társaságok számára ajánlásokat fogalmaz meg a nemzeti vagyonnal való felelősebb gazdálkodás elősegítése érdekében.Az OECD ajánlások adaptálása alapján készülő dokumentumok elsődleges céljai a döntési folyamatok valamint a szerződéskötési és kötelezettségvállalási rendszerek átláthatósága és nyomon követhetősége, az ügyvezetés és az ellenőrző szervek együttműködésének a jelenleginél hatékonyabb kialakítása, illetve kockázatkezelési és információbiztonsági folyamatok kialakítása

 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal szemben az MNV Zrt. elvárása, hogy hatékonyabb, eredményesebb, költségtakarékosabb és átláthatóbb gazdálkodást folytassanak, ezért került sor a Felelős vállalatirányítás az állami vagyonkezelésben elnevezésű program kialakítására.

 

Márton Péter az MNV Zrt. vezérigazgatója arra hívja fel a figyelmet, hogy „az állami tulajdonú társaságok kiemelt szerepet töltenek be a hazai GDP előállításában ezért a hatékony és átlátható vállalatirányítás megléte fokozott kormányzati és társadalmi elvárásként jelenik meg. Az MNV Zrt., mint az állami tulajdonú társaságok tulajdonosi joggyakorlója pedig arra törekszik, hogy a megfelelő célok kitűzésében, azok elérésében segítse a társaságokat, illetve hogy, ezen célok teljesülése hatékonyan, ellenőrző rendszerek működésén keresztül biztosított legyen.”

  

A felelős vállalatirányítási rendszer hatékony működése a megfelelő speciális jogi normák alkalmazásán keresztül az egyes állami tulajdonú társaságoknál és a teljes nemzetgazdaságban elősegíti a piacgazdasági elvek szerinti működést, az ahhoz szükséges megbízhatósági kritériumok teljesülését. Mindemellett a felelős vállalatirányítás piaci sztenderdjeinek való megfelelés növeli az állami tulajdonú társaságok értékét az állami vagyonkezelés részeként.

 

Az MNV Zrt. tervezési irányelvekkel és üzleti terv mintákkal, valamint az éves beszámolók elkészítéséhez szükséges ellenőrzési listával, üzleti modellek kialakításával, egységes felügyelő bizottsági ügyrend mintával jelenleg is segíteti a portfóliójába tartozó társaságok hatékonyságát, illetve 2013. I. félévében további ajánlások kiadását is tervezi többek között a kockázatkezelés, az információbiztonság és az etikai normák területén.

 

Budapest, 2013. március 29.

Feltöltés ideje: 2013. március 29.
Utoljára módosítva: 2013. március 29.