.

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok
A szervezeti struktúra
A szerv vezetői, elérhetőségeik
1.2 A felügyelt költségvetési szervek
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1.3. Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1.4. Közalapítványok 
1.5 Lapok 
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1.7 Költségvetési szervek
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 Az országos illetékességű szerv, valamint fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Közszolgáltatások
A szerv nyilvántartásai
A közfeladatot ellátó szerv által -alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
A közfeladatot ellátó szerv által -alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
A közfeladatot ellátó szerv által -alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
Nyilvános kiadványok
Döntéshozatal, ülések
A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Pályázatok
Hirdetmények (felhívások, eredményhirdetések, közlemények)
Közérdekű adatok igénylése
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Közzétételi listák
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
3. Gazdálkodási adatok
3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A működés eredményessége, teljesítmény
Működési statisztika
3.2 Költségvetések, beszámolók
Éves költségvetések
Számviteli beszámolók
A költségvetés végrehajtása
3.3. Költségvetések, beszámolók
A foglalkoztatottak
Támogatások
Szerződések
Koncessziók
Egyéb kifizetések
Európai Unió által támogatott fejlesztések
Közbeszerzés
 
Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. CXXII. törvény alapján

A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (2) bek. szerinti tájékoztatás - vezetői bérek

A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (2) bek. szerinti tájékoztatás - cégjegyzési jog és bankszámla jogosultság

 
Az Ávr. 8. számú melléklete alapján közzéteendő közérdekű adatok
A állami vagyonra vonatkozó mennyiség-, érték- és területadatok vagyoncsoportonként
A kizárólagos állami tulajdonra vonatkozó, naturáliákban meghatározott adatok a jogszabályban előírt kategóriák szerint
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelői részéről a - MNV Zrt nek átadott, járulékfizetés fejében átvett portfólió elemek vonatkozásában: a portfólió megnevezése, székhely, névérték, tulajdonosi részarány; az ingatlan vagyon vonatkozásában a vagyonleltár adatai: megnevezés, nagyság, funkció, állami tulajdoni hányad, ONYF és OEP tulajdoni hányad, könyv szerinti nettó érték
A rábízott vagyonnal kapcsolatos tranzakciók alakulása 
A rábízott vagyon eszközeinek és forrásainak mérlege
A rábízott vagyonba tartozó gazdasági társaságok éves beszámolója 
 

 ARCHÍVUM - az MNV Zrt. keződlapján elhelyezett kereső a a honlap egész tartalmában, és az archív tartalmakban egyaránt keres

 

Feltöltés ideje: 2013. szeptember  20.
Utoljára módosítva: 2018. július 17.