A Magyar Repülő Szövetséggel (MRSZ) az elmúlt hónapokban jelezte, hogy várhatóan 2017. szeptemberétől nem fogja tudni biztosítani a Budaörsi Repülőtér üzemeltetési feladatait, légiüzemét és elhagyja  a területet. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) haladéktalanul intézkedett a kialakult helyzet biztonságos és minden érintett számára megnyugtató rendezése érdekében, kérve az MRSZ együttműködését a folyamat zökkenőmentes lebonyolításában.

Az MNV Zrt. a zökkenőmentes működtetés érdekében határozott - 180 napos - időtartamra szóló bérleti szerződést kötött az AEROGLOBE Kft-vel, hogy a Budaörsi Repülőtér folyamatos és biztonságos működése biztosított legyen. A Kft. a repülőtér működtetéshez minden szükséges engedéllyel és szakismerettel rendelkezik.

A birtokbaadásra a mai napon került volna sor, az MRSZ azonban az együttműködést sajnálatos módon megtagadta.

Az MNV Zrt. birtokátruházás előkészítéseként több levelet is küldött az MRSZ részére annak érdekében, hogy minden szükséges dokumentációt rendelkezésre álljon és a repteret rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadhassák. A szövetség akadályt írásban nem közölt, feltételt nem támasztott.

A repülőtér zavartalan működésének biztosítása kiemelt szempont, ezért a kialakult helyzet rendezése érdekében az MNV Zrt. a jogszabály adta lehetőségek alapján az ingatlan birtokának átruházását az MRSZ felé fennálló birtokbavételi igény AEROGLOBE Kft. részére történő átruházással valósította meg közjegyzői okiratba foglalva. Ez alapján a Budaörsi Repteret a mai naptól az AEROGLOBE Kft. működteti.

Mint ismeretes, az MRSZ-szel fennállt bérleti szerződést az MNV Zrt. korábban kénytelen volt felmondani, mivel az MRSZ a szerződésben rögzített fizetési kötelezettségének hosszú ideje több felszólítás és a vagyonkezelő részéről biztosított együttműködési hajlandóság ellenére nem tett eleget. Társaságunk a felmondást követően több alkalommal felszólította a szövetséget az ingatlan birtokbaadására, melyre az MRSZ hosszú ideig nem reagált, így a repülőteret jogcím nélkül használta.

Az MRSZ üzemben tartási engedélyét 2017. augusztus 31. napjával a légügyi hatóság visszavonta.  

 

Feltöltés ideje: 2017. augusztus 31.
Utoljára módosítva: 2017. augusztus 31.