Az MNV Zrt. jelenlegi vagyonnyilvántartása a hatályos jogszabályok (2007. évi CVI. Törvény az állami vagyonról; valamint a 254/2007 Korm. rendelet) szerint, az elődszervezetektől (ÁPV Zrt, KVI és NFA) átvett, továbbá az MNV Zrt. által fejlesztett informatikai rendszerek integrált üzemeltetésével valósul meg. Az informatikai rendszerek az alábbiak:

–        Business Assistant (BA),

–        Vagyonkezelési Információs Rendszer (VIR),

–        ForrásSQL,

–        Per modul,

–        Hagyatéki modul,

–        Központi Partnertörzs

-        Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer

-        SAP

 

Business Assistant (BA)

A BA rendszer feladata az MNV Zrt. gazdasági folyamatainak teljes körű, integrált kiszolgálása (vevő-szállítói bizonylat és folyószámla kezelés, főkönyv szintetikus kezelése, stb.), valamint az MNV Zrt. beszámolási kötelezettségének (mérleg, eredménykimutatás, mellékletek) főkönyvi alátámasztása. Feladatát az SAP rendszer vette át. 

Forrás-SQL

A Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak (KVI-nek) volt a vagyonnyilvántartási informatikai rendszere.

A ForrásSQL rendszer feladata a Kincstári Vagyonkataszter működtetése, a Vagyonkezelők számára a vagyonkataszteri jelentés lehetőségének megteremtése, valamint az MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő, a ForrásSQL-ben rögzített vagyonelemek tranzakciós nyilvántartása. Feladatainak egy részét az SAP rendszer vette át.

Vagyonkezelési Információs Rendszer (VIR)

A jogelőd Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. (ÁPV Zrt.) vagyonnyilvántartásához létrehozott informatikai rendszer.

Megvalósítja az MNV Zrt. privatizációs, vagyonkezelési, illetve utógondozási tevékenységéhez kapcsolódó információk nyilvántartását, karbantartását, valamint a társasági részesedések vagyonnyilvántartásának analitikáját. Feladatát az SAP vette át.

Per modul

Az MNV Zrt. által fejlesztett pernyilvántartó rendszer, melynek célja a peres ügyek támogatása, az archiválás, valamint a nyomon követhetőség biztosítása.

Hagyatéki modul

Az MNV Zrt. által fejlesztett, a hagyatéki ügyek iratanyagainak nyilvántartását, azaz az ügyintézés során keletkező dokumentációk elektronikus tárolását és visszakereshetőségét biztosító alkalmazás.

Központi partnertörzs

Az MNV Zrt. létrejötte megteremtette a szervezeti feltételeit annak, hogy a nemzeti vagyont illetően egységessé váljon a tulajdonosi szemlélet. Ennek folyományaképpen kialakításra került az egységes partnertörzs, amely az MNV egyes nyilvántartásainak központi partnerkezelését (a partnerekhez tartozó törzsadatok központi kezelésével együtt) hivatott megvalósítani.

Poszeidon

Komplex dokumentum menedzsment rendszer, mely végigkíséri az iratok útját a beérkezéstől vagy a keletkezéstől kezdve az irattározáson és a postázáson át a selejtezésig, akár elektronikus, akár papír alapú dokumentumokról van szó. A rendszer támogatja az összes, iratokkal kapcsolatos munkafolyamatot, és lehetőséget biztosít a modern, papírmentes ügyiratkezelésre való áttérésre, és megvalósítja az elektronikus archiválást is a jogszabályban előírt módon. Magyarországon elsőként kapta meg a Moreq2 tanúsítványt, mely jelenleg az egyetlen olyan EU-s ajánlás, mely révén valóban egységes iratkezelési rendszerek alakulhatnak ki.

 

Az MNV Zrt. által -alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Feltöltés ideje: 2012. július 02.
Archívumba került: 2016. szeptember  15.