Magyarország-Budapest: Talajvízszennyezés kezelése vagy ártalmatlanítása

2018/S 038-083678

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 224-466330)

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
AK15777
Pozsonyi út 56.
Budapest
1133
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szabó Gábor
Telefon: +36 308438661
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Fax: +36 12374100
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége

II.1.1)Elnevezés:

 

Vállalkozási szerződés keretében a volt Peremartoni Vegyipari Vállalat területén lévő iszaptároló kazetták (Berhida III.) kármentesítése.

 

II.1.2)Fő CPV-kód

90733900

II.1.3)A szerződés típusa

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)Rövid meghatározás:

 

Vállalkozási szerződés keretében a volt Peremartoni Vegyipari Vállalat területén lévő iszaptároló kazetták (Berhida III.) kármentesítése

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:

21/02/2018

VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 224-466330

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész

Szakasz száma: II.2.4

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

 

A közbeszerzés tárgya a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (jelenleg Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, a továbbiakban: Felügyelőség)18346/13 ügy- és 106175/13 iktatószámú határozatában elrendelt beavatkozás végrehajtása a 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően

— a hivatkozott határozatban jóváhagyott műszaki beavatkozási terv alapján.

Ajánlattevő feladata és felelőssége a beavatkozást elrendelő határozat maradéktalan végrehajtása. A projektteljesítése során az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

T1 tározó kármentesítése.

— Az iszaphulladék részleges kitermelése és áthalmozása (in situ kezelés) - - 15 481 tömör m3, 29 414 tonna,

— A T1 tározó alatti és környezetében lévő szennyezett talajtestek kitermelése, elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása - 8 561 tömör m3, 16 266 tonna,

— 20/2006 KvVM rendeletben meghatározott C típusú rétegrend szerint kialakított, 23 900 m3 hasznosíthatóbefogadó térfogatú műszakilag bevédett tér kialakítása, stabilizált hulladék betöltését követően előírt rétegrendszerinti lezárása - 1 db,

— Magas sótartalmú (TDS érték 100 000 mg/kg feletti) iszaphulladék előkezelése, műszakilag bevédett térbehelyezése - 22 293 m3, 42 356 tonna,

— Csapadékvíz gyűjtő rendszer kialakítása - 1 db,

— Tájrendezés (területrendezés, növényesítés) - 9 150 m2.

T2, T3, T4, T6, T7 tároló felszámolása.

— Iszaphulladék kitermelése, elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása (ex situ kezelés) - 37 260 tömör m3,70 794 tonna (várhatóan 20 % veszélyes hulladék, 80 % nem veszélyes hulladék arányban),

— Szennyezett talajtest kitermelése (kazetták alatti talaj, a kazetták környezetében lévő szennyezett talaj, aszennyezett gáttest) és elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása - 28 857 tömör m3, 54 828 tonna,

— Tájrendezés (területrendezés, növényesítés) - 31 400 m2.

Ajánlattevő szerződéses feladatát képezi a projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentációkés tanulmányok kidolgozása a hatósági határozatban elfogadott tényfeltárási záródokumentáció, a műszakibeavatkozási terv és annak módosítása, valamint a vízjogi létesítési engedélyezési terv figyelembevételével.A hulladék előkezelési engedély megszerzése az iszap stabilizációjára, valamint a teljesítéshez szükségestervezési, engedélyezési, adatszolgáltatási feladatok ellátása. A monitoring rendszer kialakítása, üzemeltetése.

Az Ajánlattevő szerződéses feladatát képezi a projekt megvalósításához szükséges terület előkészítésifeladatok (jellemzően geodéziai bemérések, növényzetirtás, lőszermentesítés, bontási feladatok) ellátása,valamint a helyszíni munkafeltételek biztosítása (felvonulási konténerek, öltözők, szociális és kiszolgálólétesítmények), kivitelezést biztosító ideiglenes létesítmények (jellemzően hídmérleg, abroncsmosó, rakodóterületek, megközelítési, szállítási utak, kezelő terület) kialakítása. (A közút kapcsolat és az iparterület határaközött kiépítésre kerülő kiszállítási útvonal nem EU-s támogatásból finanszírozott műszaki tartalom, Ajánlatkérősaját forrásból valósítja meg.)

A feladat részét képezi az ideiglenes létesítmények kármentesítést követő elbontása és a terület helyreállítása.

Ajánlattevő szerződéses feladatát képezi a projekt időszaka alatt a vállalkozó oldali projektmenedzsmentbiztosítása, a projekt dokumentációs rendszer kialakítása és működtetése, az szükséges adatszolgáltatásbiztosítása, kapcsolattartás a projekt többi résztvevőjével (jellemzően Projekt menedzsment szervezet, Műszakiellenőr szervezet, Tájékoztatást és kommunikációt biztosító szervezet).

A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

 

Helyesen:

 

A közbeszerzés tárgya a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség(jelenleg Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, a továbbiakban: Felügyelőség)18346/13 ügy- és 106175/13 iktatószámú határozatában elrendelt beavatkozás végrehajtása a 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.

— a hivatkozott határozatban jóváhagyott műszaki beavatkozási terv alapján.

Ajánlattevő feladata és felelőssége a beavatkozást elrendelő határozat maradéktalan végrehajtása. A projektteljesítése során az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

T1 tározó kármentesítése.

— Az iszaphulladék részleges kitermelése és áthalmozása (in situ kezelés) – 15 481 tömör m³, 29 414 tonna,

— A T1 tározó alatti és környezetében lévő szennyezett talajtestek kitermelése, elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása – 8 561 tömör m³, 16 266 tonna,

— 20/2006 KvVM rendeletben meghatározott C típusú rétegrend szerint kialakított, 23 900 m³ hasznosítható befogadó térfogatú műszakilag bevédett tér kialakítása, stabilizált hulladék betöltését követően előírt rétegrend szerinti lezárása – 1 db,

— Magas sótartalmú (TDS érték 100 000 mg/kg feletti) iszaphulladék előkezelése, műszakilag bevédett térbehelyezése – 22 293 m³, 42 356 tonna,

— Csapadékvíz gyűjtő rendszer kialakítása – 1 db,

— Tájrendezés (területrendezés, növényesítés) – 9 150 m².

T2, T3, T4, T6, T7 tároló felszámolása.

— Iszaphulladék kitermelése, elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása (ex situ kezelés) – 37 260 tömör m³, 70 794 tonna (várhatóan 20 % veszélyes hulladék, 80 % nem veszélyes hulladék arányban),

— Szennyezett talajtest kitermelése (kazetták alatti talaj, a kazetták környezetében lévő szennyezett talaj, a szennyezett gáttest) és elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása – 28 857 tömör m³, 38 562 tonna,

— Tájrendezés (területrendezés, növényesítés) – 31 400 m².

Ajánlattevő szerződéses feladatát képezi a projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentációkés tanulmányok kidolgozása a hatósági határozatban elfogadott tényfeltárási záródokumentáció, a műszakibeavatkozási terv és annak módosítása, valamint a vízjogi létesítési engedélyezési terv figyelembevételével.A hulladék előkezelési engedély megszerzése az iszap stabilizációjára, valamint a teljesítéshez szükségestervezési, engedélyezési, adatszolgáltatási feladatok ellátása. A monitoring rendszer kialakítása, üzemeltetése.

Az Ajánlattevő szerződéses feladatát képezi a projekt megvalósításához szükséges terület előkészítésifeladatok (jellemzően geodéziai bemérések, növényzetirtás, lőszermentesítés, bontási feladatok) ellátása,valamint a helyszíni munkafeltételek biztosítása (felvonulási konténerek, öltözők, szociális és kiszolgálólétesítmények), kivitelezést biztosító ideiglenes létesítmények (jellemzően hídmérleg, abroncsmosó, rakodóterületek, megközelítési, szállítási utak, kezelő terület) kialakítása. (A közút kapcsolat és az iparterület határaközött kiépítésre kerülő kiszállítási útvonal nem EU-s támogatásból finanszírozott műszaki tartalom, Ajánlatkérősaját forrásból valósítja meg.)

A feladat részét képezi az ideiglenes létesítmények kármentesítést követő elbontása és a terület helyreállítása.

Ajánlattevő szerződéses feladatát képezi a projekt időszaka alatt a vállalkozó oldali projektmenedzsmentbiztosítása, a projekt dokumentációs rendszer kialakítása és működtetése, az szükséges adatszolgáltatásbiztosítása, kapcsolattartás a projekt többi résztvevőjével (jellemzően Projekt menedzsment szervezet, Műszakiellenőr szervezet, Tájékoztatást és kommunikációt biztosító szervezet).

A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

 

Szakasz száma: IV.2.2

A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

A következő helyett:

Dátum: 22/02/2018

Helyi idő: 11:00

Helyesen:

Dátum: 12/03/2018

Helyi idő: 11:00

Szakasz száma: II.2.7

A módosítandó szöveg helye: A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

A következő helyett:

 

Az időtartam hónapban: 48

A szerződés meghosszabbítható: nem

 

Helyesen:

 

Az időtartam:

Kezdő időpont: 2018. június 1.

Befejező időpont: 2021. december 31.

A szerződés meghosszabbítható: nem

 

Szakasz száma: IV.2.7

A módosítandó szöveg helye: : Az ajánlatok felbontásának feltételei

A következő helyett:

Dátum: 22/02/2018

Helyi idő: 11:00

Helyesen:

Dátum: 12/03/2018

Helyi idő: 11:00

Szakasz száma: VI.3

A módosítandó szöveg helye: További információk

A következő helyett:

Helyesen:

 

XVI. Jelen hirdetmény II.2.7. pontjában meghatározott kezdési időpont tervezett időpont, mely az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.

 

VII.2)További információk:

 

Jelen módosítás az ajánlattételi határidő módosítására, az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentáció módosítására (kiegészítésére) irányul. Ajánlatkérő 2017/S 250-528192 számon korrigendum hirdetményt tett közzé, amelyben az eredeti hirdetményben közzétett ajánlattételi határidőt 2018. 01.26-án 11:00 órára meghosszabbította, továbbá 2018/S 020-042417számon korrigendum hirdetményt tett közzé, amelyben az ajánlattételi határidőt 2018. február 22. 11:00 órára meghosszabbította.

Ajánlatkérő jelen korrigendumot, valamint a közbeszerzési dokumentációt módosító dokumentumokat a jelen korrigendum közzétételével egyidejűleg a Kbt. 55. § (4) bekezdésben foglaltak szerint a http://ceutender.hu/folyamatban-levo-eljarasainkoldalon közzéteszi.

Feltöltés ideje: 2018. március 06.
Utoljára módosítva: 2018. március 06.