A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a magyar állam nevében eljárva  teljes körűen végrehajtottaa Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság állami tulajdonú törzsrészvényeire átcserélhető kötvények lejáratot megelőző készpénzben történő visszavásárlását és a visszavásárlással nem érintett kötvények visszaváltását. A 903.800.000 euró össznévértékű kötvények évi 3,375 %-os kamatozásúak voltak ( a „Kötvény”).

 

A tranzakció két lépésben valósult meg, ami a magyar állam számára az adott körülmények között a lehető legkedvezőbb konstrukció volt, mert a visszaváltással érintett kötvénymennyiség elszámolási árát a kötvényfeltétek határozták meg, így azok esetében visszavásárlási felár nélkül, névértéken volt jogosult az MNV Zrt. a kötvényesekkel elszámolni.

 

A Kötvény (ISIN kódja: XS0993164895) összetett tranzakciós struktúra alapján, angol jog hatálya alatt került visszavásárlásra, illetve visszaváltásra az MNV Zrt. által megbízott Goldman Sachs International és az Equilor Befektetési Zrt. mint főszervezők közreműködésével.

 

Első lépésbenaz MNV Zrt. 2018. október 3-án ajánlattételi felhívást (a „Felhívás”) tett közzé a Kötvényekkészpénzben történő visszavásárlására. A kötvényesek a Kötvény névértékéhez viszonyítva érvényesen 102,75-103,5% közötti eladási ajánlatot tehettek .A Kötvényre érkezett érvényes eladási ajánlatok alapján az MNV Zrt. volt jogosult dönteni a végső elfogadott egységes vételárról és az ahhoz rendelt kötvénymennyiségről.

 

A tranzakciót jelentős érdeklődés övezte. Az MNV Zrt.-hez a Kötvény össznévértékének mintegy 98%-át képviselő érvényes eladási ajánlat érkezett. Társaságunk a Felhívás szerinti ársáv legalsó szintjén (102,75%) határozta meg az eredmény alapjául szolgáló egységes visszavásárlási árat, melynek alapján végrehajtott allokáció során a visszavásárolt Kötvények mennyiségea Kötvény össznévértékének mintegy 88%-át, a visszaváltási küszöbhöz közeli értéket képviselte. A határérték államháztartási és elszámolási kockázatokra is figyelemmel került meghatározásra. Az elfogadott eladási ajánlatok a kibocsátott Kötvény össznévérték mintegy 88%-ában kerültek elszámolásra és érvénytelenítésre 2018. október 12-én.

 

A visszavásárolt kötvényekért az MNV Zrt. által megfizetett ellenérték összesen 826.557.914,49 EUR összeget tett ki.

 

Második lépéskénta fennmaradó kötvények tekintetében az MNV Zrt. 2018. október 15-én gyakorolta visszaváltási jogát.. A kötvényfeltételek szerint az MNV Zrt. jogosulttá vált egyoldalú nyilatkozatával (visszaváltási értesítővel) a még piacon lévő, a Kötvény 12%-át képviselő kötvény tekintetében visszaváltási jogát gyakorolni névértéken (felár nélkül)azzal a céllal, hogy a Kötvény teljes mennyisége kivezetésre kerüljön.

 

Az MNV Zrt. a visszaváltással érintett Kötvények után 110.212.308,18 EUR összeget a letétkezelő útján átutalt a kötvényesek részére 2018. november 14-én.Ezen ügylettel a magyar államnak a Kötvényből eredő valamennyi kötelezettsége megszűnt, a Kötvény érvénytelenítésre került.

 

Az MNV Zrt. honlapján az e tárgyban közzétett közlemények az alábbi menüpont alatt érhetőek el:

http://www.mnvzrt.hu/felso_menu/palyazatok/uzleti/felhivas

 

 

Feltöltés ideje: 2018. november 15.
Utoljára módosítva: 2018. november 15.