A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) által vezetett konzorcium a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 „Adminisztratív terhek csökkentése” című konstrukció keretében 2,549 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A projekt keretében új szolgáltatásokkal bővül az Országleltár Portál funkció, így az állami vagyonnyilvántartási adatok szélesebb köre a jövőben bárki számára könnyen hozzáférhető lesz. A több területet átfogó komplex fejlesztés a hatékonyabb ingatlangazdálkodáshoz is hozzájárul.

„Az egységes integrált állami vagyonnyilvántartás közhitelességének és adatkonzisztenciájának ellenőrzéséhez szükséges további fejlesztések” tárgyú, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00013 azonosító számú projekt keretében európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztések eredményeként bővülnek a portálfunkciók; az új szolgáltatások állampolgárok, vállalkozások és állami szervek részére egyaránt lehetőséget biztosítanak arra, hogy az állami tulajdonban lévő vagyonelemekre vonatkozóan az eddiginél könnyebben jussanak hozzá információk szélesebb köréhez, és mindezt már okostelefonra optimalizálva is megtehessék. Az egykapus kialakítás lényegesen leegyszerűsíti a megjelenített adatokkal kapcsolatos információigénylést és bejelentést egyaránt.

A tulajdonosi joggyakorló szervezetek a kezelésükben lévő vagyonelemekre vonatkozó kötelező adatszolgáltatásának informatikai támogatása mellett lehetőség nyílik az adatok azonnali feldolgozásán és a közvetlen visszacsatoláson keresztül az adatállomány minőségi javítására. Új lehetőség ez az állami vagyonkezelésben; a projekt keretében kialakításra kerül egy bérleti licitportál is, így a használaton kívüli, adott esetben feleslegessé vált állami tulajdonú ingatlanokról az MNV Zrt. mellett más állami szervek is azonnal tudomást szerezhetnek, és hasznosításuk gyorsabban, egyszerűbben oldható meg. Az elhelyezési igényeket támogató zárt rendszer segítségével pedig az állami szervek elhelyezése költséghatékonyabbá válik, a kereslet és a kínálat közös platformot kap, elősegítve a korszerűbb, hatékonyabb ingatlangazdálkodást.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Az MNV Zrt. konzorciumi tagjaival, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal és az ÁVNY - Állami Vagyonnyilvántartási Korlátolt Felelősségű Társasággal szoros együttműködésben, az érintett tulajdonosi joggyakorló szervezetek aktív támogatása mellett 2019. június 30-ig valósítja meg a fejlesztéseket.

A projektről bővebb információ a www.mnv.hu oldalon olvasható.

 

Feltöltés ideje: 2017. november 09.
Utoljára módosítva: 2017. november 21.